NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Badanie stu niezależnie wylosowanych gospodarstw domowych w pewnym mieście dotyczyło wysokości miesięcznych opłat za energię elektryczną. Z danych tego badania otrzymano średnią miesięczną opłatę za energię elektryczną Estymacja odchylenie 1623 zł i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1624 zł. Założyć rozkład normalny. Wyznaczyć na poziomie ufności Estymacja odchylenie 1625 przedział ufności dla odchylenia standardowego miesięcznych opłat za energię.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Wyznaczyć na poziomie ufności Estymacja odchylenie 1626 przedział ufności dla odchylenia standardowego miesięcznych opłat za energię.

Występują tu zwroty: wyznaczyć przedział ufności i poziom ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Badanie stu niezależnie wylosowanych gospodarstw domowych w pewnym mieście dotyczyło wysokości miesięcznych opłat za energię elektryczną.

Od razu zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat badania konkretnej ilości jednostek spośród wszystkich gospodarstw w pewnym mieście. Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 1627 .

Z danych tego badania otrzymano średnią miesięczną opłatę za energię elektryczną Estymacja odchylenie 1628 zł i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1629 zł.

Dodatkowo podano podstawowe parametry dla próby na podstawie przeprowadzonego badania: średnią Estymacja odchylenie 1630 , a odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1631 i nie ma tu wątpliwości co do oznaczeń.

Założyć rozkład normalny.

W tym zdaniu występuje założenie normalności rozkładu wysokości miesięcznych opłat za energię elektryczną i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy informacji na temat tego rozkładu, zatem możemy tylko zapisać Estymacja odchylenie 1632 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1633 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1634 .

Wyznaczyć na poziomie ufności Estymacja odchylenie 1635 przedział ufności dla odchylenia standardowego miesięcznych opłat za energię.

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1636 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1637 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA gospodarstwa domowe w pewnym mieście
PRÓBA 100 wybranych gospodarstw
Estymacja odchylenie 1638 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1639 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1640
Estymacja odchylenie 1641

Estymacja odchylenie 1642 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1643

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Wyznaczyć na poziomie ufności Estymacja odchylenie 1644 przedział ufności dla odchylenia standardowego miesięcznych opłat za energię.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1645 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1646 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1647 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1648 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 1649 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 1650

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1651 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1652

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 1653 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 1654 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 1655 sumujemy Estymacja odchylenie 1656 i Estymacja odchylenie 1657 czyli Estymacja odchylenie 1658 .

Estymacja odchylenie 1659

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1660 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 1661

Estymacja odchylenie 1662

Estymacja odchylenie 1663

Estymacja odchylenie 1664

Estymacja odchylenie 1665

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1666

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,9 nieznane odchylenie standardowe wysokości miesięcznych opłat za energię elektryczną mieści się w przedziale od 12,54 do 15,84 zł.

Statystyka elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. - Wyd. 6 popr., ISBN: 83-7011-783-X, str. 279