NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz przeprowadzono analizę powierzchni mieszkań, otrzymując:

Powierzchnia w m 2
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 65
Liczba mieszkań
10
40
50
100

Zakładając, że rozkład powierzchni jest normalny, należy zbudować 95% przedział ufności dla odchylenia standardowego powierzchni mieszkań.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Zakładając, że rozkład powierzchni jest normalny, należy zbudować 95% przedział ufności dla odchylenia standardowego powierzchni mieszkań.

Występuje tu zwrot: zbudować przedział ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

W spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz przeprowadzono analizę powierzchni mieszkań, otrzymując:

Powierzchnia w m 2
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 65
Liczba mieszkań
10
40
50
100

Od razu uzyskujemy informację, że analizie została poddana pewna liczba mieszkań. Jest to nasza próba, której liczebność wynosi Estymacja odchylenie 1441 mieszkań i od tego momentu będziemy stosować oznaczenia parametrów dla próby, chyba że zostanie wyraźnie określone, że będą to parametry dla populacji. Podano również wyniki z próby w tabeli. Jeżeli dysponujemy danymi dotyczącymi próby ujętymi w tabeli, to zawsze możemy policzyć średnią Estymacja odchylenie 1442 , wariancję Estymacja odchylenie 1443 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1444 (lub Estymacja odchylenie 1445 , Estymacja odchylenie 1446 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Zakładając, że rozkład powierzchni jest normalny, należy zbudować 95% przedział ufności dla odchylenia standardowego powierzchni mieszkań.

W powyższym zdaniu występuje założenie normalności rozkładu powierzchni mieszkań i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy informacji na temat tego rozkładu, zatem możemy tylko zapisać Estymacja odchylenie 1447 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1448 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1449 . Podano też współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1450 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1451 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA mieszkania spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz
PRÓBA 200 wybranych mieszkań
Estymacja odchylenie 1452 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1453 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1454
Estymacja odchylenie 1455 - dane tabelaryczne (można obliczyć średnią Estymacja odchylenie 1456 , wariancję Estymacja odchylenie 1457 , odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1458 )

Estymacja odchylenie 1459 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1460

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Zakładając, że rozkład powierzchni jest normalny, należy zbudować 95% przedział ufności dla odchylenia standardowego powierzchni mieszkań.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1461 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1462 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1463 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1464 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 1465 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 1466

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1467 konkretnymi danymi.

Jak widać do obliczenia końcówek przedziału ufności potrzebujemy odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1468 z próby. W związku z tym, zanim zajmiemy się uzupełnianiem właściwego wzoru, należy obliczyć (na razie) nieznany parametr. Liczenie odchylenia standardowego jest zagadnieniem ze statystyki opisowej. Dysponujemy danymi tabelarycznymi, gdzie warianty cechy (powierzchnia mieszkań) są w formie przedziałów tzn. od jednej wartości do drugiej wartości. Taki szereg określa się szeregiem rozdzielczym przedziałowym. Przeredagujmy zatem tabelę z zadania właśnie na tą postać szeregu.

Estymacja odchylenie 1469 - warianty obserwacji (powierzchnia w m 2 )
Estymacja odchylenie 1470 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba mieszkań)
Estymacja odchylenie 1471
Estymacja odchylenie 1472
Estymacja odchylenie 1473
Estymacja odchylenie 1474
Estymacja odchylenie 1475
Estymacja odchylenie 1476
Estymacja odchylenie 1477
Estymacja odchylenie 1478
Estymacja odchylenie 1479 (suma)
Estymacja odchylenie 1480

W przypadku szeregu rozdzielczego przedziałowego nie ma możliwości pomyłki do tego, co jest wariantem cechy, a co liczebnością Estymacja odchylenie 1481 , ponieważ nie zdarza się, aby Estymacja odchylenie 1482 było zapisane w formie przedziałów. Symbol Estymacja odchylenie 1483 to po prostu ogólny zapis przedziału lewostronnie domkniętego i prawostronnie otwartego (chyba najczęściej używany – chociaż zależy od preferencji prowadzącego). Należy pilnować, aby końcówka każdego przedziału była początkiem następnego. W tabeli z zadania mamy właśnie przedstawioną sytuację Estymacja odchylenie 1484 , Estymacja odchylenie 1485 (kończymy przedział na 35, następny również zaczynamy od 35), itd. w związku z tym nie musimy nic zmieniać, zachowana jest ciągłość.

Aby otrzymać odchylenie standardowe i tak musimy obliczyć wariancję, bo odchylenie jest pierwiastkiem kwadratowym z wariacji. Wzór na wariancję z danych szeregu przedziałowego wygląda następująco: Estymacja odchylenie 1486 . Jest też alternatywa Estymacja odchylenie 1487 Estymacja odchylenie 1488 , ale będziemy używać pierwszej wersji. Okazuje się, że do policzenia wariancji i tak niezbędna jest średnia.

W szeregu przedziałowym średnią liczymy ze wzoru Estymacja odchylenie 1489 Estymacja odchylenie 1490 . Na początku wyjaśnijmy symbol Estymacja odchylenie 1491 . Oznacza on środek każdego z podanych przedziałów, a obliczany jest na podstawie formuły Estymacja odchylenie 1492 . Upraszczając, należy zsumować początek i koniec każdego przedziału i wynik podzielić na dwa. Wracamy do wzoru na średnią. Znak Estymacja odchylenie 1493 oznacza sumę. Pod tym symbolem znajduje się zapis Estymacja odchylenie 1494 , a nad nim Estymacja odchylenie 1495 , Estymacja odchylenie 1496 to środki kolejnych przedziałów , a Estymacja odchylenie 1497 liczebności dla kolejnych przedziałów. Wszystko razem oznacza, że będziemy sumować kolejne iloczyny Estymacja odchylenie 1498 , gdzie Estymacja odchylenie 1499 będzie rosło od Estymacja odchylenie 1500 aż do wartości Estymacja odchylenie 1501 , czyli Estymacja odchylenie 1502 , a więc ogólnie:

Estymacja odchylenie 1503

W naszym przypadku Estymacja odchylenie 1504 znad znaku sumy oznacza liczbę przedziałów klasowych (ilość wierszy w tabeli z danymi). Tak więc średnia będzie miała uproszczony wzór:

Estymacja odchylenie 1505 Estymacja odchylenie 1506 = Estymacja odchylenie 1507

Czym jest Estymacja odchylenie 1508 , Estymacja odchylenie 1509 oraz Estymacja odchylenie 1510 ? Wszystko to zostanie pokazane dokładnie w tabeli. Obliczmy w niej również środki poszczególnych przedziałów.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 1511 - warianty obserwacji (powierzchnia)
Estymacja odchylenie 1512 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 1513 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba mieszkań)
Estymacja odchylenie 1514
Estymacja odchylenie 1515
Estymacja odchylenie 1516
Estymacja odchylenie 1517
Estymacja odchylenie 1518
Estymacja odchylenie 1519
Estymacja odchylenie 1520
Estymacja odchylenie 1521
Estymacja odchylenie 1522
Estymacja odchylenie 1523
Estymacja odchylenie 1524
Estymacja odchylenie 1525
Estymacja odchylenie 1526
Estymacja odchylenie 1527
Estymacja odchylenie 1528
Estymacja odchylenie 1529
Estymacja odchylenie 1530
Estymacja odchylenie 1531 (suma)
Estymacja odchylenie 1532

Uzupełniając wzór średniej dla Estymacja odchylenie 1533 otrzymujemy:

Estymacja odchylenie 1534 Estymacja odchylenie 1535 = Estymacja odchylenie 1536 i oczywiście możemy uzupełnić go danymi z tabeli, ale proponuję nadal korzystać z tabeli i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru może okazać się dłuższy niż w tym konkretnym zadaniu i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na średnią z szeregu przedziałowego, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Każdą wartość Estymacja odchylenie 1537 mnożymy przez odpowiadającą jej wartość Estymacja odchylenie 1538 , a następnie sumujemy powstałe iloczyny. Przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 1539 i kolumny Estymacja odchylenie 1540 daje kompletny licznik wzoru na średnią.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 1541 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 1542 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 1543
Estymacja odchylenie 1544
Estymacja odchylenie 1545
Estymacja odchylenie 1546
Estymacja odchylenie 1547
Estymacja odchylenie 1548
Estymacja odchylenie 1549
Estymacja odchylenie 1550
Estymacja odchylenie 1551
Estymacja odchylenie 1552
Estymacja odchylenie 1553
Estymacja odchylenie 1554
Estymacja odchylenie 1555
Estymacja odchylenie 1556
Estymacja odchylenie 1557
Estymacja odchylenie 1558
Estymacja odchylenie 1559
Estymacja odchylenie 1560
Estymacja odchylenie 1561
Estymacja odchylenie 1562

Estymacja odchylenie 1563

Dysponujemy wartością średniej, zatem możemy wrócić do obliczania wariancji. Rozpiszemy wzór analogicznie jak w przypadku średniej. Najpierw ogólnie:

Estymacja odchylenie 1564

i dla Estymacja odchylenie 1565 :

Estymacja odchylenie 1566

Tu też można podstawiać dane z tabeli, ale ponownie proponuję trzymać się obliczeń tabelarycznych. Można kontynuować poprzednią tabelę dopisując kolejne kolumny. Znowu krok po kroku będziemy tworzyć licznik ze wzoru. Dopisana pierwsza kolumna - od każdego środka przedziału Estymacja odchylenie 1567 odejmujemy wcześniej wyliczoną średnią Estymacja odchylenie 1568 , druga kolumna to podniesienie wyników z poprzedniej do kwadratu. Ostatnia to wymnożenie wyników z drugiej przez odpowiadające im wartości Estymacja odchylenie 1569 i dopiero ona jest sumowana (przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 1570 i Estymacja odchylenie 1571 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

Numer klasy
Estymacja odchylenie 1572 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 1573 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 1574
Estymacja odchylenie 1575
Estymacja odchylenie 1576
Estymacja odchylenie 1577
Estymacja odchylenie 1578
Estymacja odchylenie 1579
Estymacja odchylenie 1580
Estymacja odchylenie 1581
Estymacja odchylenie 1582
Estymacja odchylenie 1583
Estymacja odchylenie 1584
Estymacja odchylenie 1585
Estymacja odchylenie 1586
Estymacja odchylenie 1587
Estymacja odchylenie 1588
Estymacja odchylenie 1589
Estymacja odchylenie 1590
Estymacja odchylenie 1591
Estymacja odchylenie 1592
Estymacja odchylenie 1593
Estymacja odchylenie 1594
Estymacja odchylenie 1595
Estymacja odchylenie 1596
Estymacja odchylenie 1597
Estymacja odchylenie 1598
Estymacja odchylenie 1599
Estymacja odchylenie 1600
Estymacja odchylenie 1601
Estymacja odchylenie 1602
Estymacja odchylenie 1603

Estymacja odchylenie 1604

Odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1605 to pierwiastek z wariancji Estymacja odchylenie 1606 .

Wracamy do danych z tabeli i wreszcie uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1607 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1608

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 1609 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 1610 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 1611 sumujemy Estymacja odchylenie 1612 i Estymacja odchylenie 1613 czyli Estymacja odchylenie 1614 .

Estymacja odchylenie 1615

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1616 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 1617

Estymacja odchylenie 1618

Estymacja odchylenie 1619

Estymacja odchylenie 1620

Estymacja odchylenie 1621

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1622

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 nieznane odchylenie standardowe powierzchni mieszkań populacji mieszkań w spółdzielni Kolejarz mieści się w przedziale od 8,44 do 10,28 m 2 .

Mieczysław Sobczyk - Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej 2006,ISBN: 83-227-2423-3, str. 118