NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Badanie wydajności jednej z firm, przeprowadzone na podstawie 100-elementowej próby losowej prostej, dało następujące wyniki:

Wydajność w sztukach
0 - 4
4 - 8
8 - 12
12 - 16
16 - 20
Liczba pracowników
5
15
40
30
10

Jakiego zróżnicowania wydajności pracy należy spodziewać się w całej populacji pracowników przy współczynniku ufności 0,96? Zakładamy, że rozkład badanej cechy jest normalny.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jakiego zróżnicowania wydajności pracy należy spodziewać się w całej populacji pracowników przy współczynniku ufności 0,96?

Co prawda nie użyto bezpośrednio zwrotu przedział ufności, ale musimy określić zróżnicowanie wydajności pracy dla całej populacji na podstawie wylosowanej próby, więc wypadałoby podać przedział ufności, bo tzw. estymacja punktowa (tzn. konkretna liczba, a nie przedział) daje wynik o prawdopodobieństwie praktycznie równym zero. Dodatkowo występuje tu zwrot: współczynnik ufności i w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Badanie wydajności jednej z firm, przeprowadzone na podstawie 100-elementowej próby losowej prostej, dało następujące wyniki:

Wydajność w sztukach
0 - 4
4 - 8
8 - 12
12 - 16
16 - 20
Liczba pracowników
5
15
40
30
10

Od razu uzyskujemy informację, że wylosowaliśmy próbę, a jej liczebność to Estymacja odchylenie 1243 osób i od tego momentu będziemy stosować oznaczenia parametrów dla próby, chyba że zostanie wyraźnie określone, że będą to parametry dla populacji. Podano również wyniki z próby w tabeli. Jeżeli dysponujemy danymi dotyczącymi próby ujętymi w tabeli, to zawsze możemy policzyć średnią Estymacja odchylenie 1244 , wariancję Estymacja odchylenie 1245 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1246 (lub Estymacja odchylenie 1247 , Estymacja odchylenie 1248 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Jakiego zróżnicowania wydajności pracy należy spodziewać się w całej populacji pracowników przy współczynniku ufności 0,96?

Podano też współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1249 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1250 .

Zakładamy, że rozkład badanej cechy jest normalny.

W tym zdaniu występuje założenie normalności rozkładu wydajności pracy i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy informacji na temat tego rozkładu, zatem możemy tylko zapisać Estymacja odchylenie 1251 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1252 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1253 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA pracownicy pewnej firmy
PRÓBA 100 wybranych pracowników
Estymacja odchylenie 1254 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1255 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1256
Estymacja odchylenie 1257 - dane tabelaryczne (można obliczyć średnią Estymacja odchylenie 1258 , wariancję Estymacja odchylenie 1259 , odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1260 )

Estymacja odchylenie 1261 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1262

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Jakiego zróżnicowania wydajności pracy należy spodziewać się w całej populacji pracowników przy współczynniku ufności 0,96?

Wyrażenie zróżnicowanie nie wskazuje bezpośrednio na parametr, który należy oszacować przedziałem ufności, ale jeśli w zdaniu odnajdziemy takie słowo, to wiąże się ono albo z wariancją albo odchyleniem standardowym i to od nas zależy, który z nich wybierzemy (w końcu odchylenie standardowe to pierwiastek z wariancji). Także w tym zadaniu będziemy budować przedział ufności dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1263 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1264 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1265 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1266 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 1267 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 1268

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1269 konkretnymi danymi.

Jak widać do obliczenia końcówek przedziału ufności potrzebujemy odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1270 z próby. W związku z tym, zanim zajmiemy się uzupełnianiem właściwego wzoru, należy obliczyć (na razie) nieznany parametr. Liczenie odchylenia standardowego jest zagadnieniem ze statystyki opisowej. Dysponujemy danymi tabelarycznymi, gdzie warianty cechy (wiek w latach) są w formie przedziałów tzn. od jednej wartości do drugiej wartości. Taki szereg określa się szeregiem rozdzielczym przedziałowym. Przeredagujmy zatem tabelę z zadania właśnie na tą postać szeregu.

Estymacja odchylenie 1271 - warianty obserwacji (wydajność w sztukach)
Estymacja odchylenie 1272 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba osób)
Estymacja odchylenie 1273
Estymacja odchylenie 1274
Estymacja odchylenie 1275
Estymacja odchylenie 1276
Estymacja odchylenie 1277
Estymacja odchylenie 1278
Estymacja odchylenie 1279
Estymacja odchylenie 1280
Estymacja odchylenie 1281
Estymacja odchylenie 1282
Estymacja odchylenie 1283 (suma)
Estymacja odchylenie 1284

W przypadku szeregu rozdzielczego przedziałowego nie ma możliwości pomyłki do tego, co jest wariantem cechy, a co liczebnością Estymacja odchylenie 1285 , ponieważ nie zdarza się, aby Estymacja odchylenie 1286 było zapisane w formie przedziałów. Symbol Estymacja odchylenie 1287 to po prostu ogólny zapis przedziału lewostronnie domkniętego i prawostronnie otwartego (chyba najczęściej używany – chociaż zależy od preferencji prowadzącego). Należy pilnować, aby końcówka każdego przedziału była początkiem następnego. W tabeli z zadania mamy właśnie przedstawioną sytuację Estymacja odchylenie 1288 , Estymacja odchylenie 1289 (kończymy przedział na 4, następny również zaczynamy od 4), itd. w związku z tym nie musimy nic zmieniać, zachowana jest ciągłość.

Aby otrzymać odchylenie standardowe i tak musimy obliczyć wariancję, bo odchylenie jest pierwiastkiem kwadratowym z wariacji. Wzór na wariancję z danych szeregu przedziałowego wygląda następująco: Estymacja odchylenie 1290 . Jest też alternatywa Estymacja odchylenie 1291 Estymacja odchylenie 1292 , ale będziemy używać pierwszej wersji. Okazuje się, że do policzenia wariancji i tak niezbędna jest średnia.

W szeregu przedziałowym średnią liczymy ze wzoru Estymacja odchylenie 1293 Estymacja odchylenie 1294 . Na początku wyjaśnijmy symbol Estymacja odchylenie 1295 . Oznacza on środek każdego z podanych przedziałów, a obliczany jest na podstawie formuły Estymacja odchylenie 1296 . Upraszczając, należy zsumować początek i koniec każdego przedziału i wynik podzielić na dwa. Wracamy do wzoru na średnią. Znak Estymacja odchylenie 1297 oznacza sumę. Pod tym symbolem znajduje się zapis Estymacja odchylenie 1298 , a nad nim Estymacja odchylenie 1299 , Estymacja odchylenie 1300 to środki kolejnych przedziałów , a Estymacja odchylenie 1301 liczebności dla kolejnych przedziałów. Wszystko razem oznacza, że będziemy sumować kolejne iloczyny Estymacja odchylenie 1302 , gdzie Estymacja odchylenie 1303 będzie rosło od Estymacja odchylenie 1304 aż do wartości Estymacja odchylenie 1305 , czyli Estymacja odchylenie 1306 , a więc ogólnie:

Estymacja odchylenie 1307

W naszym przypadku Estymacja odchylenie 1308 znad znaku sumy oznacza liczbę przedziałów klasowych (ilość wierszy w tabeli z danymi). Tak więc średnia będzie miała uproszczony wzór:

Estymacja odchylenie 1309 Estymacja odchylenie 1310 = Estymacja odchylenie 1311

Czym jest Estymacja odchylenie 1312 , Estymacja odchylenie 1313 oraz Estymacja odchylenie 1314 ? Wszystko to zostanie pokazane dokładnie w tabeli. Obliczmy w niej również środki poszczególnych przedziałów.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 1315 - warianty obserwacji (wiek)
Estymacja odchylenie 1316 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 1317 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba osób)
Estymacja odchylenie 1318
Estymacja odchylenie 1319
Estymacja odchylenie 1320
Estymacja odchylenie 1321
Estymacja odchylenie 1322
Estymacja odchylenie 1323
Estymacja odchylenie 1324
Estymacja odchylenie 1325
Estymacja odchylenie 1326
Estymacja odchylenie 1327
Estymacja odchylenie 1328
Estymacja odchylenie 1329
Estymacja odchylenie 1330
Estymacja odchylenie 1331
Estymacja odchylenie 1332
Estymacja odchylenie 1333
Estymacja odchylenie 1334
Estymacja odchylenie 1335
Estymacja odchylenie 1336
Estymacja odchylenie 1337
Estymacja odchylenie 1338
Estymacja odchylenie 1339 (suma)
Estymacja odchylenie 1340

Uzupełniając wzór średniej dla Estymacja odchylenie 1341 otrzymujemy:

Estymacja odchylenie 1342 Estymacja odchylenie 1343 = Estymacja odchylenie 1344 i oczywiście możemy uzupełnić go danymi z tabeli, ale proponuję nadal korzystać z tabeli i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru może okazać się dłuższy niż w tym konkretnym zadaniu i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na średnią z szeregu przedziałowego, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Każdą wartość Estymacja odchylenie 1345 mnożymy przez odpowiadającą jej wartość Estymacja odchylenie 1346 , a następnie sumujemy powstałe iloczyny. Przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 1347 i kolumny Estymacja odchylenie 1348 daje kompletny licznik wzoru na średnią.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 1349 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 1350 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 1351
Estymacja odchylenie 1352
Estymacja odchylenie 1353
Estymacja odchylenie 1354
Estymacja odchylenie 1355
Estymacja odchylenie 1356
Estymacja odchylenie 1357
Estymacja odchylenie 1358
Estymacja odchylenie 1359
Estymacja odchylenie 1360
Estymacja odchylenie 1361
Estymacja odchylenie 1362
Estymacja odchylenie 1363
Estymacja odchylenie 1364
Estymacja odchylenie 1365
Estymacja odchylenie 1366
Estymacja odchylenie 1367
Estymacja odchylenie 1368
Estymacja odchylenie 1369
Estymacja odchylenie 1370
Estymacja odchylenie 1371
Estymacja odchylenie 1372
Estymacja odchylenie 1373
Estymacja odchylenie 1374

Estymacja odchylenie 1375

Dysponujemy wartością średniej, zatem możemy wrócić do obliczania wariancji. Rozpiszemy wzór analogicznie jak w przypadku średniej. Najpierw ogólnie:

Estymacja odchylenie 1376

i dla Estymacja odchylenie 1377 :

Estymacja odchylenie 1378

Tu też można podstawiać dane z tabeli, ale ponownie proponuję trzymać się obliczeń tabelarycznych. Można kontynuować poprzednią tabelę dopisując kolejne kolumny. Znowu krok po kroku będziemy tworzyć licznik ze wzoru. Dopisana pierwsza kolumna - od każdego środka przedziału Estymacja odchylenie 1379 odejmujemy wcześniej wyliczoną średnią Estymacja odchylenie 1380 , druga kolumna to podniesienie wyników z poprzedniej do kwadratu. Ostatnia to wymnożenie wyników z drugiej przez odpowiadające im wartości Estymacja odchylenie 1381 i dopiero ona jest sumowana (przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 1382 i Estymacja odchylenie 1383 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

Numer klasy
Estymacja odchylenie 1384 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 1385 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 1386
Estymacja odchylenie 1387
Estymacja odchylenie 1388
Estymacja odchylenie 1389
Estymacja odchylenie 1390
Estymacja odchylenie 1391
Estymacja odchylenie 1392
Estymacja odchylenie 1393
Estymacja odchylenie 1394
Estymacja odchylenie 1395
Estymacja odchylenie 1396
Estymacja odchylenie 1397
Estymacja odchylenie 1398
Estymacja odchylenie 1399
Estymacja odchylenie 1400
Estymacja odchylenie 1401
Estymacja odchylenie 1402
Estymacja odchylenie 1403
Estymacja odchylenie 1404
Estymacja odchylenie 1405
Estymacja odchylenie 1406
Estymacja odchylenie 1407
Estymacja odchylenie 1408
Estymacja odchylenie 1409
Estymacja odchylenie 1410
Estymacja odchylenie 1411
Estymacja odchylenie 1412
Estymacja odchylenie 1413
Estymacja odchylenie 1414
Estymacja odchylenie 1415
Estymacja odchylenie 1416
Estymacja odchylenie 1417
Estymacja odchylenie 1418
Estymacja odchylenie 1419
Estymacja odchylenie 1420
Estymacja odchylenie 1421

Estymacja odchylenie 1422

Odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1423 to pierwiastek z wariancji Estymacja odchylenie 1424 .

Wracamy do danych z tabeli i wreszcie uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1425 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1426

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 1427 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 1428 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 1429 sumujemy Estymacja odchylenie 1430 i Estymacja odchylenie 1431 czyli Estymacja odchylenie 1432 .

Estymacja odchylenie 1433

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1434 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 1435

Estymacja odchylenie 1436

Estymacja odchylenie 1437

Estymacja odchylenie 1438

Estymacja odchylenie 1439

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1440

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,96 nieznane odchylenie standardowe wydajności pracy w całej populacji pracowników mieści się w przedziale od 3,48 do 4,62 sztuk.

Mieczysław Sobczyk - Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej 2006,ISBN: 83-227-2423-3, str. 118