NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Na plantacji roślin ozdobnych wylosowano 200 kwiatów z różnych chryzantem tej samej odmiany Y . W wyniku przeprowadzonych pomiarów ustalono, że przeciętna średnica kwiatu wynosi Estymacja odchylenie 1197 cm, jej wariancja zaś Estymacja odchylenie 1198 cm 2 . Zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego średnicy kwiatu chryzantemy Y przy założeniu, że średnica ta ma rozkład normalny. Przy konstruowaniu przedziału ufności przyjąć współczynnik ufności na poziomie Estymacja odchylenie 1199 .

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego średnicy kwiatu chryzantemy Y przy założeniu, że średnica ta ma rozkład normalny.

Występuje tu zwrot: zbudować przedział ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

W kolejnym zdaniu:

Przy konstruowaniu przedziału ufności przyjąć współczynnik ufności na poziomie Estymacja odchylenie 1200 .

odnajdujemy wyrażenie współczynnik ufności .

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Na plantacji roślin ozdobnych wylosowano 200 kwiatów z różnych chryzantem tej samej odmiany Y.

Od razu zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości kwiatów spośród wszystkich chryzantem odmiany Y . Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 1201 .

W wyniku przeprowadzonych pomiarów ustalono, że przeciętna średnica kwiatu wynosi Estymacja odchylenie 1202 cm, jej wariancja zaś Estymacja odchylenie 1203 cm 2 .

Dodatkowo podano podstawowe parametry dla próby na podstawie przeprowadzonych pomiarów: przeciętna średnica kwiatu wynosi 15 cm, a więc Estymacja odchylenie 1204 , a wariancja 20,25 cm 2 , czyli Estymacja odchylenie 1205 i nie ma tu wątpliwości co do oznaczeń. Użycie symbolu Estymacja odchylenie 1206 zamiast Estymacja odchylenie 1207 nic nie zmienia - obydwa oznaczają to samo. Niektórzy z Was mogą być zaskoczeni jednostką użytą w wariancji, ponieważ średnicę podaje się w cm, a nie cm 2 . Dzieje się tak dlatego, gdyż sama wariancja nie podlega interpretacji, a jednostka (nieważne jaka) jest zawsze podniesiona do kwadratu. Od razu można wyznaczyć odchylenie standardowe jako pierwiastek kwadratowy z wariancji Estymacja odchylenie 1208 .

Zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego średnicy kwiatu chryzantemy Y przy założeniu, że średnica ta ma rozkład normalny .

W tym zdaniu występuje założenie normalności rozkładu średnicy kwiatów i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy informacji na temat tego rozkładu, zatem możemy tylko zapisać Estymacja odchylenie 1209 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1210 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1211 .

Przy konstruowaniu przedziału ufności przyjąć współczynnik ufności na poziomie Estymacja odchylenie 1212 .

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1213 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1214 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA chryzantemy z odmiany Y
PRÓBA 200 wybranych kwiatów
Estymacja odchylenie 1215 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 1216 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1217
Estymacja odchylenie 1218

Estymacja odchylenie 1219 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1220

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w przedostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego średnicy kwiatu chryzantemy Y przy założeniu, że średnica ta ma rozkład normalny.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1221 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1222 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1223 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1224 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 1225 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 1226

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1227 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1228

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 1229 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 1230 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 1231 sumujemy Estymacja odchylenie 1232 i Estymacja odchylenie 1233 czyli Estymacja odchylenie 1234 .

Estymacja odchylenie 1235

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1236 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 1237

Estymacja odchylenie 1238

Estymacja odchylenie 1239

Estymacja odchylenie 1240

Estymacja odchylenie 1241

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1242

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,99 nieznane odchylenie standardowe średnicy kwiatu dla populacji chryzantemy Y mieści się w przedziale od 3,99 do 5,17 cm.

Elementy statystyki w zadaniach / Karol Kukuła - Wyd.2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 262 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-13819-6, str. 147