NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Dla ustalenia średniego wieku osób korzystających z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach wylosowano niezależnie do próby 40 osób i uzyskano wyniki:

Wiek w latach
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
Liczba osób
5
10
13
8
4

Określ dla Estymacja odchylenie 1000 odchylenie standardowe wieku osób korzystających z pomocy finansowej MOPS w Tychach.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Określ dla Estymacja odchylenie 1001 odchylenie standardowe wieku osób korzystających z pomocy finansowej MOPS w Tychach.

Co prawda nie użyto bezpośrednio zwrotu przedział ufności, ale musimy określić odchylenie standardowe wieku osób korzystających z pomocy finansowej MOPS w Tychach, więc wypadałoby podać przedział ufności, bo tzw. estymacja punktowa (tzn. konkretna liczba, a nie przedział) daje wynik o prawdopodobieństwie praktycznie równym zero. Dodatkowo występuje tu symbol Estymacja odchylenie 1002 czyli współczynnik ufności i w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Dla ustalenia średniego wieku osób korzystających z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach wylosowano niezależnie do próby 40 osób i uzyskano wyniki:

Wiek w latach
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
Liczba osób
5
10
13
8
4

Od razu uzyskujemy informację, że wylosowaliśmy próbę, a jej liczebność to Estymacja odchylenie 1003 osób i od tego momentu będziemy stosować oznaczenia parametrów dla próby, chyba że zostanie wyraźnie określone, że będą to parametry dla populacji. Podano również wyniki z próby w tabeli. Jeżeli dysponujemy danymi dotyczącymi próby ujętymi w tabeli, to zawsze możemy policzyć średnią Estymacja odchylenie 1004 , wariancję Estymacja odchylenie 1005 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1006 (lub Estymacja odchylenie 1007 , Estymacja odchylenie 1008 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Określ dla Estymacja odchylenie 1009 odchylenie standardowe wieku osób korzystających z pomocy finansowej MOPS w Tychach.

Podano też współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1010 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1011 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA osoby korzystające z pomocy finansowej MOPS w Tychach
PRÓBA 40 wybranych osób
Estymacja odchylenie 1012 - dane tabelaryczne (można obliczyć średnią Estymacja odchylenie 1013 , wariancję Estymacja odchylenie 1014 , odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1015 )

Estymacja odchylenie 1016 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1017

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Określ dla Estymacja odchylenie 1018 odchylenie standardowe wieku osób korzystających z pomocy finansowej MOPS w Tychach.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1019 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1020 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1021 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1022 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 1023 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 1024

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1025 konkretnymi danymi.

Jak widać do obliczenia końcówek przedziału ufności potrzebujemy odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1026 z próby. W związku z tym, zanim zajmiemy się uzupełnianiem właściwego wzoru, należy obliczyć (na razie) nieznany parametr. Liczenie odchylenia standardowego jest zagadnieniem ze statystyki opisowej. Dysponujemy danymi tabelarycznymi, gdzie warianty cechy (wiek w latach) są w formie przedziałów tzn. od jednej wartości do drugiej wartości. Taki szereg określa się szeregiem rozdzielczym przedziałowym. Przeredagujmy zatem tabelę z zadania właśnie na tą postać szeregu.

Estymacja odchylenie 1027 - warianty obserwacji (wiek)
Estymacja odchylenie 1028 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba osób)
Estymacja odchylenie 1029
Estymacja odchylenie 1030
Estymacja odchylenie 1031
Estymacja odchylenie 1032
Estymacja odchylenie 1033
Estymacja odchylenie 1034
Estymacja odchylenie 1035
Estymacja odchylenie 1036
Estymacja odchylenie 1037
Estymacja odchylenie 1038
Estymacja odchylenie 1039 (suma)
Estymacja odchylenie 1040

W przypadku szeregu rozdzielczego przedziałowego nie ma możliwości pomyłki do tego, co jest wariantem cechy, a co liczebnością Estymacja odchylenie 1041 , ponieważ nie zdarza się, aby Estymacja odchylenie 1042 było zapisane w formie przedziałów. Symbol Estymacja odchylenie 1043 to po prostu ogólny zapis przedziału lewostronnie domkniętego i prawostronnie otwartego (chyba najczęściej używany – chociaż zależy od preferencji prowadzącego). Należy pilnować, aby końcówka każdego przedziału była początkiem następnego. W tabeli z zadania mamy właśnie przedstawioną sytuację Estymacja odchylenie 1044 , Estymacja odchylenie 1045 (kończymy przedział na 30, następny również zaczynamy od 30), itd. w związku z tym nie musimy nic zmieniać, zachowana jest ciągłość.

Aby otrzymać odchylenie standardowe i tak musimy obliczyć wariancję, bo odchylenie jest pierwiastkiem kwadratowym z wariacji. Wzór na wariancję z danych szeregu przedziałowego wygląda następująco: Estymacja odchylenie 1046 . Jest też alternatywa Estymacja odchylenie 1047 Estymacja odchylenie 1048 , ale będziemy używać pierwszej wersji. Okazuje się, że do policzenia wariancji i tak niezbędna jest średnia.

W szeregu przedziałowym średnią liczymy ze wzoru Estymacja odchylenie 1049 Estymacja odchylenie 1050 . Na początku wyjaśnijmy symbol Estymacja odchylenie 1051 . Oznacza on środek każdego z podanych przedziałów, a obliczany jest na podstawie formuły Estymacja odchylenie 1052 . Upraszczając, należy zsumować początek i koniec każdego przedziału i wynik podzielić na dwa. Wracamy do wzoru na średnią. Znak Estymacja odchylenie 1053 oznacza sumę. Pod tym symbolem znajduje się zapis Estymacja odchylenie 1054 , a nad nim Estymacja odchylenie 1055 , Estymacja odchylenie 1056 to środki kolejnych przedziałów , a Estymacja odchylenie 1057 liczebności dla kolejnych przedziałów. Wszystko razem oznacza, że będziemy sumować kolejne iloczyny Estymacja odchylenie 1058 , gdzie Estymacja odchylenie 1059 będzie rosło od Estymacja odchylenie 1060 aż do wartości Estymacja odchylenie 1061 , czyli Estymacja odchylenie 1062 , a więc ogólnie:

Estymacja odchylenie 1063

W naszym przypadku Estymacja odchylenie 1064 znad znaku sumy oznacza liczbę przedziałów klasowych (ilość wierszy w tabeli z danymi). Tak więc średnia będzie miała uproszczony wzór:

Estymacja odchylenie 1065 Estymacja odchylenie 1066 = Estymacja odchylenie 1067

Czym jest Estymacja odchylenie 1068 , Estymacja odchylenie 1069 oraz Estymacja odchylenie 1070 ? Wszystko to zostanie pokazane dokładnie w tabeli. Obliczmy w niej również środki poszczególnych przedziałów.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 1071 - warianty obserwacji (wiek)
Estymacja odchylenie 1072 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 1073 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba osób)
Estymacja odchylenie 1074
Estymacja odchylenie 1075
Estymacja odchylenie 1076
Estymacja odchylenie 1077
Estymacja odchylenie 1078
Estymacja odchylenie 1079
Estymacja odchylenie 1080
Estymacja odchylenie 1081
Estymacja odchylenie 1082
Estymacja odchylenie 1083
Estymacja odchylenie 1084
Estymacja odchylenie 1085
Estymacja odchylenie 1086
Estymacja odchylenie 1087
Estymacja odchylenie 1088
Estymacja odchylenie 1089
Estymacja odchylenie 1090
Estymacja odchylenie 1091
Estymacja odchylenie 1092
Estymacja odchylenie 1093
Estymacja odchylenie 1094
Estymacja odchylenie 1095 (suma)
Estymacja odchylenie 1096

Uzupełniając wzór średniej dla Estymacja odchylenie 1097 otrzymujemy:

Estymacja odchylenie 1098 Estymacja odchylenie 1099 = Estymacja odchylenie 1100 i oczywiście możemy uzupełnić go danymi z tabeli, ale proponuję nadal korzystać z tabeli i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru może okazać się dłuższy niż w tym konkretnym zadaniu i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na średnią z szeregu przedziałowego, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Każdą wartość Estymacja odchylenie 1101 mnożymy przez odpowiadającą jej wartość Estymacja odchylenie 1102 , a następnie sumujemy powstałe iloczyny. Przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 1103 i kolumny Estymacja odchylenie 1104 daje kompletny licznik wzoru na średnią.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 1105 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 1106 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 1107
Estymacja odchylenie 1108
Estymacja odchylenie 1109
Estymacja odchylenie 1110
Estymacja odchylenie 1111
Estymacja odchylenie 1112
Estymacja odchylenie 1113
Estymacja odchylenie 1114
Estymacja odchylenie 1115
Estymacja odchylenie 1116
Estymacja odchylenie 1117
Estymacja odchylenie 1118
Estymacja odchylenie 1119
Estymacja odchylenie 1120
Estymacja odchylenie 1121
Estymacja odchylenie 1122
Estymacja odchylenie 1123
Estymacja odchylenie 1124
Estymacja odchylenie 1125
Estymacja odchylenie 1126
Estymacja odchylenie 1127
Estymacja odchylenie 1128
Estymacja odchylenie 1129
Estymacja odchylenie 1130

Estymacja odchylenie 1131

Dysponujemy wartością średniej, zatem możemy wrócić do obliczania wariancji. Rozpiszemy wzór analogicznie jak w przypadku średniej. Najpierw ogólnie:

Estymacja odchylenie 1132

i dla Estymacja odchylenie 1133 :

Estymacja odchylenie 1134

Tu też można podstawiać dane z tabeli, ale ponownie proponuję trzymać się obliczeń tabelarycznych. Można kontynuować poprzednią tabelę dopisując kolejne kolumny. Znowu krok po kroku będziemy tworzyć licznik ze wzoru. Dopisana pierwsza kolumna - od każdego środka przedziału Estymacja odchylenie 1135 odejmujemy wcześniej wyliczoną średnią Estymacja odchylenie 1136 , druga kolumna to podniesienie wyników z poprzedniej do kwadratu. Ostatnia to wymnożenie wyników z drugiej przez odpowiadające im wartości Estymacja odchylenie 1137 i dopiero ona jest sumowana (przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 1138 i Estymacja odchylenie 1139 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

Numer klasy
Estymacja odchylenie 1140 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 1141 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 1142
Estymacja odchylenie 1143
Estymacja odchylenie 1144
Estymacja odchylenie 1145
Estymacja odchylenie 1146
Estymacja odchylenie 1147
Estymacja odchylenie 1148
Estymacja odchylenie 1149
Estymacja odchylenie 1150
Estymacja odchylenie 1151
Estymacja odchylenie 1152
Estymacja odchylenie 1153
Estymacja odchylenie 1154
Estymacja odchylenie 1155
Estymacja odchylenie 1156
Estymacja odchylenie 1157
Estymacja odchylenie 1158
Estymacja odchylenie 1159
Estymacja odchylenie 1160
Estymacja odchylenie 1161
Estymacja odchylenie 1162
Estymacja odchylenie 1163
Estymacja odchylenie 1164
Estymacja odchylenie 1165
Estymacja odchylenie 1166
Estymacja odchylenie 1167
Estymacja odchylenie 1168
Estymacja odchylenie 1169
Estymacja odchylenie 1170
Estymacja odchylenie 1171
Estymacja odchylenie 1172
Estymacja odchylenie 1173
Estymacja odchylenie 1174
Estymacja odchylenie 1175
Estymacja odchylenie 1176
Estymacja odchylenie 1177

Estymacja odchylenie 1178

Odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1179 to pierwiastek z wariancji Estymacja odchylenie 1180 .

Wracamy do danych z tabeli i wreszcie uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1181 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1182

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 1183 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 1184 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 1185 sumujemy Estymacja odchylenie 1186 i Estymacja odchylenie 1187 czyli Estymacja odchylenie 1188 .

Estymacja odchylenie 1189

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1190 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 1191

Estymacja odchylenie 1192

Estymacja odchylenie 1193

Estymacja odchylenie 1194

Estymacja odchylenie 1195

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1196

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,9 nieznane odchylenie standardowe wieku ogółu osób korzystających z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach mieści się w przedziale od 10,36 do 14,99 lat.

E. Sojka - Statystyka w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy 2003,ISBN 83-89055-09-0, str. 170