NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Dla wylosowanej próby 80 klientów w sklepie radiowo-telewizyjnym otrzymano następujący rozkład wartości dokonanych zakupów:

Wartość zakupów w zł
20 - 60
60 - 100
100 - 140
140 - 180
180 - 220
Liczba klientów
5
15
32
20
8

Oszacować metodą przedziałową odchylenie standardowe zakupów. Przyjąć współczynnik ufności 0,90.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Oszacować metodą przedziałową odchylenie standardowe zakupów.

Występuje tu zwrot: oszacować metodą przedziałową - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej. Dodatkowo w kolejnym zdaniu Przyjąć współczynnik ufności 0,90. odnajdujemy wyrażenie: współczynnik ufności .

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Dla wylosowanej próby 80 klientów w sklepie radiowo-telewizyjnym otrzymano następujący rozkład wartości dokonanych zakupów:

Wartość zakupów w zł
20 - 60
60 - 100
100 - 140
140 - 180
180 - 220
Liczba klientów
5
15
32
20
8

Od razu uzyskujemy informację, że wylosowaliśmy próbę, a jej liczebność to Estymacja odchylenie 808 osób i od tego momentu będziemy stosować oznaczenia parametrów dla próby, chyba że zostanie wyraźnie określone, że będą to parametry dla populacji. Podano również wyniki z próby w tabeli. Jeżeli dysponujemy danymi dotyczącymi próby ujętymi w tabeli, to zawsze możemy policzyć średnią Estymacja odchylenie 809 , wariancję Estymacja odchylenie 810 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 811 (lub Estymacja odchylenie 812 , Estymacja odchylenie 813 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Oszacować metodą przedziałową odchylenie standardowe zakupów.

W tym zdaniu nie ma danych liczbowych, więc je pomijamy.

Przyjąć współczynnik ufności 0,90.

Podano też współczynnik ufności Estymacja odchylenie 814 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 815 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA klienci sklepu radiowo-telewizyjnego
PRÓBA 80 wybranych klientów
Estymacja odchylenie 816 - dane tabelaryczne (można obliczyć średnią Estymacja odchylenie 817 , wariancję Estymacja odchylenie 818 , odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 819 )

Estymacja odchylenie 820 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 821

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Oszacować metodą przedziałową odchylenie standardowe zakupów.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 822 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 823 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 824 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 825 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 826 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 827

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 828 konkretnymi danymi.

Jak widać do obliczenia końcówek przedziału ufności potrzebujemy odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 829 z próby. W związku z tym, zanim zajmiemy się uzupełnianiem właściwego wzoru, należy obliczyć (na razie) nieznany parametr. Liczenie odchylenia standardowego jest zagadnieniem ze statystyki opisowej. Dysponujemy danymi tabelarycznymi, gdzie warianty cechy (wartość zakupów) są w formie przedziałów tzn. od jednej wartości do drugiej wartości. Taki szereg określa się szeregiem rozdzielczym przedziałowym. Przeredagujmy zatem tabelę z zadania właśnie na tą postać szeregu.

Estymacja odchylenie 830 - warianty obserwacji (wartość zakupów)
Estymacja odchylenie 831 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba klientów)
Estymacja odchylenie 832
Estymacja odchylenie 833
Estymacja odchylenie 834
Estymacja odchylenie 835
Estymacja odchylenie 836
Estymacja odchylenie 837
Estymacja odchylenie 838
Estymacja odchylenie 839
Estymacja odchylenie 840
Estymacja odchylenie 841
Estymacja odchylenie 842 (suma)
Estymacja odchylenie 843

W przypadku szeregu rozdzielczego przedziałowego nie ma możliwości pomyłki do tego, co jest wariantem cechy, a co liczebnością Estymacja odchylenie 844 , ponieważ nie zdarza się, aby Estymacja odchylenie 845 było zapisane w formie przedziałów. Symbol Estymacja odchylenie 846 to po prostu ogólny zapis przedziału lewostronnie domkniętego i prawostronnie otwartego (chyba najczęściej używany – chociaż zależy od preferencji prowadzącego). Należy pilnować, aby końcówka każdego przedziału była początkiem następnego. W tabeli z zadania mamy właśnie przedstawioną sytuację Estymacja odchylenie 847 , Estymacja odchylenie 848 (kończymy przedział na 60, następny również zaczynamy od 60), itd. w związku z tym nie musimy nic zmieniać, zachowana jest ciągłość.

Aby otrzymać odchylenie standardowe i tak musimy obliczyć wariancję, bo odchylenie jest pierwiastkiem kwadratowym z wariacji. Wzór na wariancję z danych szeregu przedziałowego wygląda następująco: Estymacja odchylenie 849 . Jest też alternatywa Estymacja odchylenie 850 Estymacja odchylenie 851 , ale będziemy używać pierwszej wersji. Okazuje się, że do policzenia wariancji i tak niezbędna jest średnia.

W szeregu przedziałowym średnią liczymy ze wzoru Estymacja odchylenie 852 Estymacja odchylenie 853 . Na początku wyjaśnijmy symbol Estymacja odchylenie 854 . Oznacza on środek każdego z podanych przedziałów, a obliczany jest na podstawie formuły Estymacja odchylenie 855 . Upraszczając, należy zsumować początek i koniec każdego przedziału i wynik podzielić na dwa. Wracamy do wzoru na średnią. Znak Estymacja odchylenie 856 oznacza sumę. Pod tym symbolem znajduje się zapis Estymacja odchylenie 857 , a nad nim Estymacja odchylenie 858 , Estymacja odchylenie 859 to środki kolejnych przedziałów , a Estymacja odchylenie 860 liczebności dla kolejnych przedziałów. Wszystko razem oznacza, że będziemy sumować kolejne iloczyny Estymacja odchylenie 861 , gdzie Estymacja odchylenie 862 będzie rosło od Estymacja odchylenie 863 aż do wartości Estymacja odchylenie 864 , czyli Estymacja odchylenie 865 , a więc ogólnie:

Estymacja odchylenie 866

W naszym przypadku Estymacja odchylenie 867 znad znaku sumy oznacza liczbę przedziałów klasowych (ilość wierszy w tabeli z danymi). Tak więc średnia będzie miała uproszczony wzór:

Estymacja odchylenie 868 Estymacja odchylenie 869 = Estymacja odchylenie 870

Czym jest Estymacja odchylenie 871 , Estymacja odchylenie 872 oraz Estymacja odchylenie 873 ? Wszystko to zostanie pokazane dokładnie w tabeli. Obliczmy w niej również środki poszczególnych przedziałów.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 874 - warianty obserwacji (dochód)
Estymacja odchylenie 875 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 876 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba rencistów)
Estymacja odchylenie 877
Estymacja odchylenie 878
Estymacja odchylenie 879
Estymacja odchylenie 880
Estymacja odchylenie 881
Estymacja odchylenie 882
Estymacja odchylenie 883
Estymacja odchylenie 884
Estymacja odchylenie 885
Estymacja odchylenie 886
Estymacja odchylenie 887
Estymacja odchylenie 888
Estymacja odchylenie 889
Estymacja odchylenie 890
Estymacja odchylenie 891
Estymacja odchylenie 892
Estymacja odchylenie 893
Estymacja odchylenie 894
Estymacja odchylenie 895
Estymacja odchylenie 896
Estymacja odchylenie 897
Estymacja odchylenie 898 (suma)
Estymacja odchylenie 899

Uzupełniając wzór średniej dla Estymacja odchylenie 900 otrzymujemy:

Estymacja odchylenie 901 Estymacja odchylenie 902 = Estymacja odchylenie 903 i oczywiście możemy uzupełnić go danymi z tabeli, ale proponuję nadal korzystać z tabeli i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru może okazać się dłuższy niż w tym konkretnym zadaniu i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na średnią z szeregu przedziałowego, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Każdą wartość Estymacja odchylenie 904 mnożymy przez odpowiadającą jej wartość Estymacja odchylenie 905 , a następnie sumujemy powstałe iloczyny. Przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 906 i kolumny Estymacja odchylenie 907 daje kompletny licznik wzoru na średnią.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 908 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 909 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 910
Estymacja odchylenie 911
Estymacja odchylenie 912
Estymacja odchylenie 913
Estymacja odchylenie 914
Estymacja odchylenie 915
Estymacja odchylenie 916
Estymacja odchylenie 917
Estymacja odchylenie 918
Estymacja odchylenie 919
Estymacja odchylenie 920
Estymacja odchylenie 921
Estymacja odchylenie 922
Estymacja odchylenie 923
Estymacja odchylenie 924
Estymacja odchylenie 925
Estymacja odchylenie 926
Estymacja odchylenie 927
Estymacja odchylenie 928
Estymacja odchylenie 929
Estymacja odchylenie 930
Estymacja odchylenie 931
Estymacja odchylenie 932
Estymacja odchylenie 933

Estymacja odchylenie 934

Dysponujemy wartością średniej, zatem możemy wrócić do obliczania wariancji. Rozpiszemy wzór analogicznie jak w przypadku średniej. Najpierw ogólnie:

Estymacja odchylenie 935

i dla Estymacja odchylenie 936 :

Estymacja odchylenie 937

Tu też można podstawiać dane z tabeli, ale ponownie proponuję trzymać się obliczeń tabelarycznych. Można kontynuować poprzednią tabelę dopisując kolejne kolumny. Znowu krok po kroku będziemy tworzyć licznik ze wzoru. Dopisana pierwsza kolumna - od każdego środka przedziału Estymacja odchylenie 938 odejmujemy wcześniej wyliczoną średnią Estymacja odchylenie 939 , druga kolumna to podniesienie wyników z poprzedniej do kwadratu. Ostatnia to wymnożenie wyników z drugiej przez odpowiadające im wartości Estymacja odchylenie 940 i dopiero ona jest sumowana (przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 941 i Estymacja odchylenie 942 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

Numer klasy
Estymacja odchylenie 943 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 944 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 945
Estymacja odchylenie 946
Estymacja odchylenie 947
Estymacja odchylenie 948
Estymacja odchylenie 949
Estymacja odchylenie 950
Estymacja odchylenie 951
Estymacja odchylenie 952
Estymacja odchylenie 953
Estymacja odchylenie 954
Estymacja odchylenie 955
Estymacja odchylenie 956
Estymacja odchylenie 957
Estymacja odchylenie 958
Estymacja odchylenie 959
Estymacja odchylenie 960
Estymacja odchylenie 961
Estymacja odchylenie 962
Estymacja odchylenie 963
Estymacja odchylenie 964
Estymacja odchylenie 965
Estymacja odchylenie 966
Estymacja odchylenie 967
Estymacja odchylenie 968
Estymacja odchylenie 969
Estymacja odchylenie 970
Estymacja odchylenie 971
Estymacja odchylenie 972
Estymacja odchylenie 973
Estymacja odchylenie 974
Estymacja odchylenie 975
Estymacja odchylenie 976
Estymacja odchylenie 977
Estymacja odchylenie 978
Estymacja odchylenie 979
Estymacja odchylenie 980

Estymacja odchylenie 981

Odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 982 to pierwiastek z wariancji Estymacja odchylenie 983 .

Wracamy do danych z tabeli i wreszcie uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 984 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 985

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 986 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 987 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 988 sumujemy Estymacja odchylenie 989 i Estymacja odchylenie 990 czyli Estymacja odchylenie 991 .

Estymacja odchylenie 992

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 993 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 994

Estymacja odchylenie 995

Estymacja odchylenie 996

Estymacja odchylenie 997

Estymacja odchylenie 998

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 999

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,90 nieznane odchylenie standardowe zakupów dla populacji klientów sklepu radiowo-telewizyjnego mieści się w przedziale od 115,72 do 150,30 zł.

Statystyka: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Mieczysław Sobczyk. - Wyd.1 - Lublin : Wydaw.Uniw.M.Curie-Skłodowskiej, 2000 - 425 s. ; 25 cm. - ISBN 83-227-1608-7, str. 205