NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Spośród rencistów województwa podkarpackiego wylosowano 60 osób i zapytano o wysokość rocznego dochodu z tytułu pobieranej renty, a wyniki przedstawiono następująco:

Dochód (w tys. zł)
0 - 4
4 - 8
8 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24
Liczba rencistów
2
15
23
10
6
4

Źródło: dane umowne

Przyjmując współczynnik ufności równy 0,95, zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego dochodu dla populacji rencistów.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Przyjmując współczynnik ufności równy 0,95, zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego dochodu dla populacji rencistów.

Występują tu zwroty: zbudować przedział ufności i współczynnik ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Spośród rencistów województwa podkarpackiego wylosowano 60 osób i zapytano o wysokość rocznego dochodu z tytułu pobieranej renty, a wyniki przedstawiono następująco:

Dochód (w tys. zł)
0 - 4
4 - 8
8 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24
Liczba rencistów
2
15
23
10
6
4

Źródło: dane umowne

Od razu uzyskujemy informację, że wylosowaliśmy próbę, a jej liczebność to Estymacja odchylenie 600 osób i od tego momentu będziemy stosować oznaczenia parametrów dla próby, chyba że zostanie wyraźnie określone, że będą to parametry dla populacji. Podano również wyniki z próby w tabeli. Jeżeli dysponujemy danymi dotyczącymi próby ujętymi w tabeli, to zawsze możemy policzyć średnią Estymacja odchylenie 601 , wariancję Estymacja odchylenie 602 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 603 (lub Estymacja odchylenie 604 , Estymacja odchylenie 605 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Przyjmując współczynnik ufności równy 0,95, zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego dochodu dla populacji rencistów.

Podano też współczynnik ufności Estymacja odchylenie 606 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 607 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA renciści województwa podkarpackiego
PRÓBA 60 wybranych rencistów
Estymacja odchylenie 608 - dane tabelaryczne (można obliczyć średnią Estymacja odchylenie 609 , wariancję Estymacja odchylenie 610 , odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 611 )

Estymacja odchylenie 612 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 613

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Przyjmując współczynnik ufności równy 0,95, zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego dochodu dla populacji rencistów.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 614 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 615 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 616 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 617 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 618 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 619

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 620 konkretnymi danymi.

Jak widać do obliczenia końcówek przedziału ufności potrzebujemy odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 621 z próby. W związku z tym, zanim zajmiemy się uzupełnianiem właściwego wzoru, należy obliczyć (na razie) nieznany parametr. Liczenie odchylenia standardowego jest zagadnieniem ze statystyki opisowej. Dysponujemy danymi tabelarycznymi, gdzie warianty cechy (dochód) są w formie przedziałów tzn. od jednej wartości do drugiej wartości. Taki szereg określa się szeregiem rozdzielczym przedziałowym. Przeredagujmy zatem tabelę z zadania właśnie na tą postać szeregu.

Estymacja odchylenie 622 - warianty obserwacji (dochód)
Estymacja odchylenie 623 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba rencistów)
Estymacja odchylenie 624
Estymacja odchylenie 625
Estymacja odchylenie 626
Estymacja odchylenie 627
Estymacja odchylenie 628
Estymacja odchylenie 629
Estymacja odchylenie 630
Estymacja odchylenie 631
Estymacja odchylenie 632
Estymacja odchylenie 633
Estymacja odchylenie 634
Estymacja odchylenie 635
Estymacja odchylenie 636 (suma)
Estymacja odchylenie 637

W przypadku szeregu rozdzielczego przedziałowego nie ma możliwości pomyłki do tego, co jest wariantem cechy, a co liczebnością Estymacja odchylenie 638 , ponieważ nie zdarza się, aby Estymacja odchylenie 639 było zapisane w formie przedziałów. Symbol Estymacja odchylenie 640 to po prostu ogólny zapis przedziału lewostronnie domkniętego i prawostronnie otwartego (chyba najczęściej używany – chociaż zależy od preferencji prowadzącego). Należy pilnować, aby końcówka każdego przedziału była początkiem następnego. W tabeli z zadania mamy właśnie przedstawioną sytuację Estymacja odchylenie 641 , Estymacja odchylenie 642 (kończymy przedział na 4, następny również zaczynamy od 4), itd. w związku z tym nie musimy nic zmieniać, zachowana jest ciągłość.

Aby otrzymać odchylenie standardowe i tak musimy obliczyć wariancję, bo odchylenie jest pierwiastkiem kwadratowym z wariacji. Wzór na wariancję z danych szeregu przedziałowego wygląda następująco: Estymacja odchylenie 643 . Jest też alternatywa Estymacja odchylenie 644 Estymacja odchylenie 645 , ale będziemy używać pierwszej wersji. Okazuje się, że do policzenia wariancji i tak niezbędna jest średnia.

W szeregu przedziałowym średnią liczymy ze wzoru Estymacja odchylenie 646 Estymacja odchylenie 647 . Na początku wyjaśnijmy symbol Estymacja odchylenie 648 . Oznacza on środek każdego z podanych przedziałów, a obliczany jest na podstawie formuły Estymacja odchylenie 649 . Upraszczając, należy zsumować początek i koniec każdego przedziału i wynik podzielić na dwa. Wracamy do wzoru na średnią. Znak Estymacja odchylenie 650 oznacza sumę. Pod tym symbolem znajduje się zapis Estymacja odchylenie 651 , a nad nim Estymacja odchylenie 652 , Estymacja odchylenie 653 to środki kolejnych przedziałów , a Estymacja odchylenie 654 liczebności dla kolejnych przedziałów. Wszystko razem oznacza, że będziemy sumować kolejne iloczyny Estymacja odchylenie 655 , gdzie Estymacja odchylenie 656 będzie rosło od Estymacja odchylenie 657 aż do wartości Estymacja odchylenie 658 , czyli Estymacja odchylenie 659 , a więc ogólnie:

Estymacja odchylenie 660

W naszym przypadku Estymacja odchylenie 661 znad znaku sumy oznacza liczbę przedziałów klasowych (ilość wierszy w tabeli z danymi). Tak więc średnia będzie miała uproszczony wzór:

Estymacja odchylenie 662 Estymacja odchylenie 663 = Estymacja odchylenie 664

Czym jest Estymacja odchylenie 665 , Estymacja odchylenie 666 oraz Estymacja odchylenie 667 ? Wszystko to zostanie pokazane dokładnie w tabeli. Obliczmy w niej również środki poszczególnych przedziałów.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 668 - warianty obserwacji (dochód)
Estymacja odchylenie 669 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 670 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych (liczba rencistów)
Estymacja odchylenie 671
Estymacja odchylenie 672
Estymacja odchylenie 673
Estymacja odchylenie 674
Estymacja odchylenie 675
Estymacja odchylenie 676
Estymacja odchylenie 677
Estymacja odchylenie 678
Estymacja odchylenie 679
Estymacja odchylenie 680
Estymacja odchylenie 681
Estymacja odchylenie 682
Estymacja odchylenie 683
Estymacja odchylenie 684
Estymacja odchylenie 685
Estymacja odchylenie 686
Estymacja odchylenie 687
Estymacja odchylenie 688
Estymacja odchylenie 689
Estymacja odchylenie 690
Estymacja odchylenie 691
Estymacja odchylenie 692
Estymacja odchylenie 693
Estymacja odchylenie 694
Estymacja odchylenie 695
Estymacja odchylenie 696 (suma)
Estymacja odchylenie 697

Uzupełniając wzór średniej dla Estymacja odchylenie 698 otrzymujemy:

Estymacja odchylenie 699 Estymacja odchylenie 700 = Estymacja odchylenie 701 i oczywiście możemy uzupełnić go danymi z tabeli, ale proponuję nadal korzystać z tabeli i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru może okazać się dłuższy niż w tym konkretnym zadaniu i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na średnią z szeregu przedziałowego, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Każdą wartość Estymacja odchylenie 702 mnożymy przez odpowiadającą jej wartość Estymacja odchylenie 703 , a następnie sumujemy powstałe iloczyny. Przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 704 i kolumny Estymacja odchylenie 705 daje kompletny licznik wzoru na średnią.

Numer klasy
Estymacja odchylenie 706 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 707 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 708
Estymacja odchylenie 709
Estymacja odchylenie 710
Estymacja odchylenie 711
Estymacja odchylenie 712
Estymacja odchylenie 713
Estymacja odchylenie 714
Estymacja odchylenie 715
Estymacja odchylenie 716
Estymacja odchylenie 717
Estymacja odchylenie 718
Estymacja odchylenie 719
Estymacja odchylenie 720
Estymacja odchylenie 721
Estymacja odchylenie 722
Estymacja odchylenie 723
Estymacja odchylenie 724
Estymacja odchylenie 725
Estymacja odchylenie 726
Estymacja odchylenie 727
Estymacja odchylenie 728
Estymacja odchylenie 729
Estymacja odchylenie 730
Estymacja odchylenie 731
Estymacja odchylenie 732
Estymacja odchylenie 733
Estymacja odchylenie 734
Estymacja odchylenie 735

Estymacja odchylenie 736

Dysponujemy wartością średniej, zatem możemy wrócić do obliczania wariancji. Rozpiszemy wzór analogicznie jak w przypadku średniej. Najpierw ogólnie:

Estymacja odchylenie 737

i dla Estymacja odchylenie 738 :

Estymacja odchylenie 739

Tu też można podstawiać dane z tabeli, ale ponownie proponuję trzymać się obliczeń tabelarycznych. Można kontynuować poprzednią tabelę dopisując kolejne kolumny. Znowu krok po kroku będziemy tworzyć licznik ze wzoru. Dopisana pierwsza kolumna - od każdego środka przedziału Estymacja odchylenie 740 odejmujemy wcześniej wyliczoną średnią Estymacja odchylenie 741 , druga kolumna to podniesienie wyników z poprzedniej do kwadratu. Ostatnia to wymnożenie wyników z drugiej przez odpowiadające im wartości Estymacja odchylenie 742 i dopiero ona jest sumowana (przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 743 i Estymacja odchylenie 744 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

Numer klasy
Estymacja odchylenie 745 - środki przedziałów
Estymacja odchylenie 746 - liczebności poszczególnych przedziałów klasowych
Estymacja odchylenie 747
Estymacja odchylenie 748
Estymacja odchylenie 749
Estymacja odchylenie 750
Estymacja odchylenie 751
Estymacja odchylenie 752
Estymacja odchylenie 753
Estymacja odchylenie 754
Estymacja odchylenie 755
Estymacja odchylenie 756
Estymacja odchylenie 757
Estymacja odchylenie 758
Estymacja odchylenie 759
Estymacja odchylenie 760
Estymacja odchylenie 761
Estymacja odchylenie 762
Estymacja odchylenie 763
Estymacja odchylenie 764
Estymacja odchylenie 765
Estymacja odchylenie 766
Estymacja odchylenie 767
Estymacja odchylenie 768
Estymacja odchylenie 769
Estymacja odchylenie 770
Estymacja odchylenie 771
Estymacja odchylenie 772
Estymacja odchylenie 773
Estymacja odchylenie 774
Estymacja odchylenie 775
Estymacja odchylenie 776
Estymacja odchylenie 777
Estymacja odchylenie 778
Estymacja odchylenie 779
Estymacja odchylenie 780
Estymacja odchylenie 781
Estymacja odchylenie 782
Estymacja odchylenie 783
Estymacja odchylenie 784
Estymacja odchylenie 785
Estymacja odchylenie 786
Estymacja odchylenie 787
Estymacja odchylenie 788

Estymacja odchylenie 789

Odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 790 to pierwiastek z wariancji Estymacja odchylenie 791 .

Wracamy do danych z tabeli i wreszcie uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 792 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 793

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 794 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 795 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 796 sumujemy Estymacja odchylenie 797 i Estymacja odchylenie 798 czyli Estymacja odchylenie 799 .

Estymacja odchylenie 800

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 801 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 802

Estymacja odchylenie 803

Estymacja odchylenie 804

Estymacja odchylenie 805

Estymacja odchylenie 806

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 807

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 nieznane odchylenie standardowe dochodu dla populacji rencistów województwa podkarpackiego mieści się w przedziale od 4,14 do 5,94 tys. zł.

Statystyka ogólna w zadaniach / Woźniak Michał, Wyd. 2, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ISBN: 978-83-7252-474-4, str. 171