NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Wymiary 6 losowo wybranych detali, wyrażone w mm, kształtowały się następująco: 6,3; 5,9; 6,2; 5,8; 5,7; 6,1.

1. Przyjmując założenie, że rozkład wymiarów ogółu produkowanych detali jest normalny, przy współczynniku ufności równym 0,90, oszacować nieznane odchylenie standardowe wymiarów ogółu produkowanych detali.

2. Co należałoby uczynić, aby zwiększyć dokładność oszacowania?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Przyjmując założenie, że rozkład wymiarów ogółu produkowanych detali jest normalny, przy współczynniku ufności równym 0,90, oszacować nieznane odchylenie standardowe wymiarów ogółu produkowanych detali.

Co prawda nie użyto bezpośrednio zwrotu przedział ufności, ale musimy oszacować odchylenie standardowe wymiarów ogółu produkowanych detali, więc wypadałoby podać przedział ufności, bo tzw. estymacja punktowa (tzn. konkretna liczba, a nie przedział) daje wynik o prawdopodobieństwie praktycznie równym zero. Dodatkowo występuje tu wyrażenie: współczynnik ufności i w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

Po oszacowaniu przedziału ufności zostanie udzielona odpowiedź na pytanie drugie.

Ad. 1)

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Wymiary 6 losowo wybranych detali, wyrażone w mm, kształtowały się następująco: 6,3; 5,9; 6,2; 5,8; 5,7; 6,1.

W tym momencie wiemy, że wylosowaliśmy próbę, a jej liczebność to Estymacja odchylenie 492 detali i w związku z tym będziemy stosować oznaczenia parametrów dla próby, chyba że zostanie wyraźnie określone, że będą to parametry dla populacji. Podano również informacje o konkretnych wynikach z próby. Jeżeli dysponujemy wartościami wypisanymi po przecinku tzw. danymi indywidualnymi, to zawsze możemy policzyć średnią Estymacja odchylenie 493 , wariancję Estymacja odchylenie 494 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 495 (lub Estymacja odchylenie 496 , Estymacja odchylenie 497 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Przyjmując założenie, że rozkład wymiarów ogółu produkowanych detali jest normalny, przy współczynniku ufności równym 0,90, oszacować nieznane odchylenie standardowe wymiarów ogółu produkowanych detali.

W tym zdaniu występuje założenie normalności rozkładu wymiarów ogółu produkowanych detali i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy informacji na temat tego rozkładu, zatem możemy tylko zapisać Estymacja odchylenie 498 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 499 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 500 . Podano również współczynnik ufności Estymacja odchylenie 501 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 502 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA produkowane detale
PRÓBA 6 wybranych detali
Estymacja odchylenie 503 - rozkład normalny o nieznanej średniej Estymacja odchylenie 504 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 505
Estymacja odchylenie 506 Estymacja odchylenie 507 - dane indywidualne (można obliczyć średnią Estymacja odchylenie 508 , wariancję Estymacja odchylenie 509 , odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 510 )

Estymacja odchylenie 511 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 512

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w przedostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Przyjmując założenie, że rozkład wymiarów ogółu produkowanych detali jest normalny, przy współczynniku ufności równym 0,90, oszacować nieznane odchylenie standardowe wymiarów ogółu produkowanych detali.

Zwrot odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 513 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 514 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 515 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 516 jest mniejsza od 30 Estymacja odchylenie 517 , zatem wybieramy model I . W danych nie ma Estymacja odchylenie 518 ani Estymacja odchylenie 519 , więc nie ma znaczenia, którą wersję wzoru wybierzemy, bo dysponując danymi można obliczyć oba parametry. Z reguły interesuje nas pierwsza wersja wzoru z wybranego modelu.

Estymacja odchylenie 520

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 521 konkretnymi danymi.

Jak widać brakuje tylko Estymacja odchylenie 522 , więc dopóki nie znajdziemy wartości tego parametru nie możemy obliczyć końcówek przedziału ufności dla odchylenia standardowego. Wyliczanie wariancji z próby jest zagadnieniem ze statystki opisowej.

Dysponujemy danymi indywidualnymi (wynikami wypisanymi po przecinku), jest ich niewiele i nie powtarzają się, zatem wariancję liczymy ze wzoru związanego z danymi indywidualnymi: Estymacja odchylenie 523 lub Estymacja odchylenie 524 Estymacja odchylenie 525 (obie wersje są równoważne, w praktyce pierwsza wersja jest częściej używana). Teraz okazuje się, że w formule pozwalającej wyznaczyć wariancję potrzebna jest wartość średnia Estymacja odchylenie 526 , więc to od niej należy zacząć obliczenia.

Wzór na średnią z danych indywidualnych wygląda następująco: Estymacja odchylenie 527 Estymacja odchylenie 528 . Oczywiście na chłopski rozum średnią można policzyć sumując wszystkie dane, a potem dzieląc przez ilość – jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, a podany wzór oznacza to samo. Jednak zdaję sobie sprawę, że widząc „hieroglify” tego typu wiele osób nie wie co robić, a tym bardziej jak je rozpisywać :). Mając to na uwadze postaram się przybliżyć kwestię podobnych oznaczeń rozpisując je na czynniki pierwsze.

Znak Estymacja odchylenie 529 to symbol sumy. Pod nim znajduje się zapis Estymacja odchylenie 530 , a nad nim Estymacja odchylenie 531 , Estymacja odchylenie 532 to wartości kolejnych obserwacji. Wszytko razem oznacza, że będziemy dodawać kolejne obserwacje oznaczone symbolem Estymacja odchylenie 533 , gdzie Estymacja odchylenie 534 będzie rosło od Estymacja odchylenie 535 aż do wartości Estymacja odchylenie 536 , a więc Estymacja odchylenie 537 :

Estymacja odchylenie 538

Tak więc średnia po rozpisaniu wygląda następująco:

Estymacja odchylenie 539 Estymacja odchylenie 540

Teraz przełożymy wszystko na dane z zadania. Liczebność próby wynosi Estymacja odchylenie 541 , a więc wzór na średnią możemy zapisać następująco:

Estymacja odchylenie 542 Estymacja odchylenie 543

Czym jest Estymacja odchylenie 544 ? Są to konkretne wyniki z próby, a więc Estymacja odchylenie 545 . Jeśli ktoś chciałby uporządkować dane indywidualne od najmniejszej do największej, może to spokojnie wykonać. Porządkowanie liczb nie wpływa na wartość średniej, także może zostać tak jak jest. A więc np. Estymacja odchylenie 546 .

Obliczamy średnią:

Estymacja odchylenie 547 Estymacja odchylenie 548

Dysponując wartością liczbową średniej możemy obliczyć wariancję Estymacja odchylenie 549 . Rozpisanie wzoru wykonujemy analogicznie jak w przypadku średniej. Na początek ogólnie:

Estymacja odchylenie 550

i dla Estymacja odchylenie 551 :

Estymacja odchylenie 552

Możemy już podstawiać liczby za Estymacja odchylenie 553 , ale proponuję utworzyć tabelkę i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru bywa dość długi i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na wariancję z danych indywidualnych, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Na początku od każdej wartości Estymacja odchylenie 554 odejmujemy średnią, a następnie wynik podnosimy do kwadratu. Sumujemy ostatnią kolumnę (przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 555 i Estymacja odchylenie 556 daje kompletny licznik wzoru na wariancję )

Estymacja odchylenie 557
Estymacja odchylenie 558
Estymacja odchylenie 559
Estymacja odchylenie 560
Estymacja odchylenie 561
Estymacja odchylenie 562
Estymacja odchylenie 563
Estymacja odchylenie 564
Estymacja odchylenie 565
Estymacja odchylenie 566
Estymacja odchylenie 567
Estymacja odchylenie 568
Estymacja odchylenie 569
Estymacja odchylenie 570
Estymacja odchylenie 571
Estymacja odchylenie 572
Estymacja odchylenie 573
Estymacja odchylenie 574
Estymacja odchylenie 575
Estymacja odchylenie 576
Estymacja odchylenie 577
Estymacja odchylenie 578 (suma)
Estymacja odchylenie 579

A więc Estymacja odchylenie 580

Wracamy do istoty zadania i wreszcie uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 581 :

Estymacja odchylenie 582

Estymacja odchylenie 583

Estymacja odchylenie 584

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka Estymacja odchylenie 585 (grecka litera czyt. chi ), zatem skorzystamy z tablic rozkładu chi-kwadrat (link). W tym przypadku będziemy odczytywać statystykę dwukrotnie, ponieważ w uzupełnionym wzorze występują dwa nieco różniące się symbole: Estymacja odchylenie 586 oraz Estymacja odchylenie 587 . Zapis Estymacja odchylenie 588 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 589 i 5 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 590

Z kolei zapis Estymacja odchylenie 591 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 592 i 5 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 593

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 594 oraz Estymacja odchylenie 595 :

Estymacja odchylenie 596

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 597

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,90 nieznane odchylenie standardowe wymiarów ogółu produkowanych detali mieści się w przedziale od 0,16 do 0,49 mm.

Ad. 2)

Aby zwiększyć dokładność oszacowania można:

- zwiększyć liczebność próby Estymacja odchylenie 598 – gdy rośnie ilość obserwacji, to automatycznie poprawia się precyzja oceny (przedział ufności ulega skróceniu).

- zmniejszyć poziom ufności Estymacja odchylenie 599 co spowoduje skrócenie długości przedziału, tym samym precyzja oszacowania poprawia się.

Statystyka zbiór zadań / Helena Kassyk-Rokicka, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. - Wyd. 4 uaktual., ISBN: 83-208-0922-3, str. 85