NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Wylosowano 5 worków cementu. Ich waga (w kg) wynosiła: 50,2; 50,3; 50,5; 50,5; 50,4. Oszacuj - przy współczynniku ufności 0,90 - odchylenie standardowe wagi wszystkich worków cementu.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Oszacuj - przy współczynniku ufności 0,90 - odchylenie standardowe wagi wszystkich worków cementu.

Co prawda nie użyto bezpośrednio zwrotu przedział ufności, ale musimy oszacować odchylenie standardowe wagi wszystkich worków cementu, więc wypadałoby podać przedział ufności, bo tzw. estymacja punktowa (tzn. konkretna liczba, a nie przedział) daje wynik o prawdopodobieństwie praktycznie równym zero. Dodatkowo występuje tu wyrażenie: współczynnik ufności i w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Wylosowano 5 worków cementu.

W tym momencie wiemy, że wylosowaliśmy próbę, a jej liczebność to Estymacja odchylenie 395 worków cementu i w związku z tym będziemy stosować oznaczenia parametrów dla próby, chyba że zostanie wyraźnie określone, że będą to parametry dla populacji.

Ich waga (w kg) wynosiła: 50,2; 50,3; 50,5; 50,5; 50,4.

Podano również informacje o konkretnych wynikach z próby. Jeżeli dysponujemy wartościami wypisanymi po przecinku tzw. danymi indywidualnymi, to zawsze możemy policzyć średnią Estymacja odchylenie 396 , wariancję Estymacja odchylenie 397 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 398 (lub Estymacja odchylenie 399 , Estymacja odchylenie 400 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Oszacuj - przy współczynniku ufności 0,90 - odchylenie standardowe wagi wszystkich worków cementu.

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 401 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 402 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA worki cementu
PRÓBA 5 wybranych worków
Estymacja odchylenie 403 Estymacja odchylenie 404 - dane indywidualne (można obliczyć średnią Estymacja odchylenie 405 , wariancję Estymacja odchylenie 406 , odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 407 )

Estymacja odchylenie 408 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 409

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w przedostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Oszacuj - przy współczynniku ufności 0,90 - odchylenie standardowe wagi wszystkich worków cementu.

Zwrot odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 410 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 411 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 412 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 413 jest mniejsza od 30 Estymacja odchylenie 414 , zatem wybieramy model I . W danych nie ma Estymacja odchylenie 415 ani Estymacja odchylenie 416 , więc nie ma znaczenia, którą wersję wzoru wybierzemy, bo dysponując danymi można obliczyć oba parametry. Z reguły interesuje nas pierwsza wersja wzoru z wybranego modelu.

Estymacja odchylenie 417

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 418 konkretnymi danymi.

Jak widać brakuje tylko Estymacja odchylenie 419 , więc dopóki nie znajdziemy wartości tego parametru nie możemy obliczyć końcówek przedziału ufności dla odchylenia standardowego. Wyliczanie wariancji z próby jest zagadnieniem ze statystki opisowej.

Dysponujemy danymi indywidualnymi (wynikami wypisanymi po przecinku), jest ich niewiele i w niewielkim stopniu powtarzają się, zatem wariancję liczymy ze wzoru związanego z danymi indywidualnymi: Estymacja odchylenie 420 lub Estymacja odchylenie 421 Estymacja odchylenie 422 (obie wersje są równoważne, w praktyce pierwsza wersja jest częściej używana). Teraz okazuje się, że w formule pozwalającej wyznaczyć wariancję potrzebna jest wartość średnia Estymacja odchylenie 423 , więc to od niej należy zacząć obliczenia.

Wzór na średnią z danych indywidualnych wygląda następująco: Estymacja odchylenie 424 Estymacja odchylenie 425 . Oczywiście na chłopski rozum średnią można policzyć sumując wszystkie dane, a potem dzieląc przez ilość – jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, a podany wzór oznacza to samo. Jednak zdaję sobie sprawę, że widząc „hieroglify” tego typu wiele osób nie wie co robić, a tym bardziej jak je rozpisywać :). Mając to na uwadze postaram się przybliżyć kwestię podobnych oznaczeń rozpisując je na czynniki pierwsze.

Znak Estymacja odchylenie 426 to symbol sumy. Pod nim znajduje się zapis Estymacja odchylenie 427 , a nad nim Estymacja odchylenie 428 , Estymacja odchylenie 429 to wartości kolejnych obserwacji. Wszytko razem oznacza, że będziemy dodawać kolejne obserwacje oznaczone symbolem Estymacja odchylenie 430 , gdzie Estymacja odchylenie 431 będzie rosło od Estymacja odchylenie 432 aż do wartości Estymacja odchylenie 433 , a więc Estymacja odchylenie 434 :

Estymacja odchylenie 435

Tak więc średnia po rozpisaniu wygląda następująco:

Estymacja odchylenie 436 Estymacja odchylenie 437

Teraz przełożymy wszystko na dane z zadania. Liczebność próby wynosi Estymacja odchylenie 438 , a więc wzór na średnią możemy zapisać następująco:

Estymacja odchylenie 439 Estymacja odchylenie 440

Czym jest Estymacja odchylenie 441 ? Są to konkretne wyniki z próby, a więc Estymacja odchylenie 442 . Jeśli ktoś chciałby uporządkować dane indywidualne od najmniejszej do największej, może to spokojnie wykonać. Porządkowanie liczb nie wpływa na wartość średniej, także może zostać tak jak jest. A więc np. Estymacja odchylenie 443 .

Obliczamy średnią:

Estymacja odchylenie 444 Estymacja odchylenie 445

Dysponując wartością liczbową średniej możemy obliczyć wariancję Estymacja odchylenie 446 . Rozpisanie wzoru wykonujemy analogicznie jak w przypadku średniej. Na początek ogólnie:

Estymacja odchylenie 447

i dla Estymacja odchylenie 448 :

Estymacja odchylenie 449

Możemy już podstawiać liczby za Estymacja odchylenie 450 , ale proponuję utworzyć tabelkę i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru bywa dość długi i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na wariancję z danych indywidualnych, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Na początku od każdej wartości Estymacja odchylenie 451 odejmujemy średnią, a następnie wynik podnosimy do kwadratu. Sumujemy ostatnią kolumnę (przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 452 i Estymacja odchylenie 453 daje kompletny licznik wzoru na wariancję )

Estymacja odchylenie 454
Estymacja odchylenie 455
Estymacja odchylenie 456
Estymacja odchylenie 457
Estymacja odchylenie 458
Estymacja odchylenie 459
Estymacja odchylenie 460
Estymacja odchylenie 461
Estymacja odchylenie 462
Estymacja odchylenie 463
Estymacja odchylenie 464
Estymacja odchylenie 465
Estymacja odchylenie 466
Estymacja odchylenie 467
Estymacja odchylenie 468
Estymacja odchylenie 469
Estymacja odchylenie 470
Estymacja odchylenie 471
Estymacja odchylenie 472 (suma)
Estymacja odchylenie 473

A więc Estymacja odchylenie 474

Wracamy do istoty zadania i wreszcie uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 475 :

Estymacja odchylenie 476

Estymacja odchylenie 477

Estymacja odchylenie 478

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka Estymacja odchylenie 479 (grecka litera czyt. chi ), zatem skorzystamy z tablic rozkładu chi-kwadrat (link). W tym przypadku będziemy odczytywać statystykę dwukrotnie, ponieważ w uzupełnionym wzorze występują dwa nieco różniące się symbole: Estymacja odchylenie 480 oraz Estymacja odchylenie 481 . Zapis Estymacja odchylenie 482 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 483 i 4 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 484

Z kolei zapis Estymacja odchylenie 485 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 486 i 4 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 487

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 488 oraz Estymacja odchylenie 489 :

Estymacja odchylenie 490

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 491

Statystyka / Mieczysław Sobczy, Warszawa : PWN, 2000. - Wyd. 3., ISBN: 83-01-12996-4, str. 198