NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Losowo wybranych pracowników zakładu K zbadano ze względu na pracochłonność produkcji wyrobu A . Otrzymano wyniki (w min/sztuki): 12, 13, 18, 25, 32, 19, 22, 35, 23, 30, 27, 17, 21, 28. Oszacuj odchylenie standardowe pracochłonności produkcji wyrobu A dla ogółu pracowników zakładu K . Przyjmij Estymacja odchylenie 267 .

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Oszacuj odchylenie standardowe pracochłonności produkcji wyrobu A dla ogółu pracowników zakładu K.

Co prawda nie użyto bezpośrednio zwrotu przedział ufności, ale musimy oszacować odchylenie standardowe pracochłonności wyrobu A , więc wypadałoby podać przedział ufności, bo tzw. estymacja punktowa (tzn. konkretna liczba, a nie przedział) daje wynik o prawdopodobieństwie praktycznie równym zero. Dodatkowo występuje tu symbol Estymacja odchylenie 268 czyli współczynnik ufności i w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Losowo wybranych pracowników zakładu K zbadano ze względu na pracochłonność produkcji wyrobu A.

W tym momencie wiemy, że wylosowaliśmy próbę i w związku z tym będziemy stosować oznaczenia parametrów dla próby, chyba że zostanie wyraźnie określone, że będą to parametry dla populacji. Na razie nie podano żadnych danych liczbowych.

Otrzymano wyniki (w min/sztuki): 12, 13, 18, 25, 32, 19, 22, 35, 23, 30, 27, 17, 21, 28.

Podano również informacje o konkretnych wynikach z próby. Jest ich 14, a więc liczebność próby to Estymacja odchylenie 269 pracowników. Jeżeli dysponujemy wartościami wypisanymi po przecinku tzw. danymi indywidualnymi, to zawsze możemy policzyć średnią Estymacja odchylenie 270 , wariancję Estymacja odchylenie 271 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 272 (lub Estymacja odchylenie 273 , Estymacja odchylenie 274 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Oszacuj odchylenie standardowe pracochłonności produkcji wyrobu A dla ogółu pracowników zakładu K.

Z punktu widzenia przydatności danych do dalszych obliczeń nie odnajdujemy w tym zdaniu żadnych informacji, dlatego je pomijamy.

Przyjmij Estymacja odchylenie 275 .

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 276 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 277 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA pracownicy zakładu K
PRÓBA 14 wybranych pracowników
Estymacja odchylenie 278 Estymacja odchylenie 279 - dane indywidualne (można obliczyć średnią Estymacja odchylenie 280 , wariancję Estymacja odchylenie 281 , odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 282 )

Estymacja odchylenie 283 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 284

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w przedostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Oszacuj odchylenie standardowe pracochłonności produkcji wyrobu A dla ogółu pracowników zakładu K.

Zwrot odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 285 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 286 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 287 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 288 jest mniejsza od 30 Estymacja odchylenie 289 , zatem wybieramy model I . W danych nie ma Estymacja odchylenie 290 ani Estymacja odchylenie 291 , więc nie ma znaczenia, którą wersję wzoru wybierzemy, bo dysponując danymi można obliczyć oba parametry. Z reguły interesuje nas pierwsza wersja wzoru z wybranego modelu.

Estymacja odchylenie 292

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 293 konkretnymi danymi.

Jak widać brakuje tylko Estymacja odchylenie 294 , więc dopóki nie znajdziemy wartości tego parametru nie możemy obliczyć końcówek przedziału ufności dla odchylenia standardowego. Wyliczanie wariancji z próby jest zagadnieniem ze statystki opisowej.

Dysponujemy danymi indywidualnymi (wynikami wypisanymi po przecinku), jest ich niewiele i nie powtarzają się, zatem wariancję liczymy ze wzoru związanego z danymi indywidualnymi: Estymacja odchylenie 295 lub Estymacja odchylenie 296 Estymacja odchylenie 297 (obie wersje są równoważne, w praktyce pierwsza wersja jest częściej używana). Teraz okazuje się, że w formule pozwalającej wyznaczyć wariancję potrzebna jest wartość średnia Estymacja odchylenie 298 , więc to od niej należy zacząć obliczenia.

Wzór na średnią z danych indywidualnych wygląda następująco: Estymacja odchylenie 299 Estymacja odchylenie 300 . Oczywiście na chłopski rozum średnią można policzyć sumując wszystkie dane, a potem dzieląc przez ilość – jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, a podany wzór oznacza to samo. Jednak zdaję sobie sprawę, że widząc „hieroglify” tego typu wiele osób nie wie co robić, a tym bardziej jak je rozpisywać :). Mając to na uwadze postaram się przybliżyć kwestię podobnych oznaczeń rozpisując je na czynniki pierwsze.

Znak Estymacja odchylenie 301 to symbol sumy. Pod nim znajduje się zapis Estymacja odchylenie 302 , a nad nim Estymacja odchylenie 303 , Estymacja odchylenie 304 to wartości kolejnych obserwacji. Wszytko razem oznacza, że będziemy dodawać kolejne obserwacje oznaczone symbolem Estymacja odchylenie 305 , gdzie Estymacja odchylenie 306 będzie rosło od Estymacja odchylenie 307 aż do wartości Estymacja odchylenie 308 , a więc Estymacja odchylenie 309 :

Estymacja odchylenie 310

Tak więc średnia po rozpisaniu wygląda następująco:

Estymacja odchylenie 311 Estymacja odchylenie 312

Teraz przełożymy wszystko na dane z zadania. Liczebność próby wynosi Estymacja odchylenie 313 , a więc wzór na średnią możemy zapisać następująco:

Estymacja odchylenie 314 Estymacja odchylenie 315

Czym jest Estymacja odchylenie 316 ? Są to konkretne wyniki z próby, a więc Estymacja odchylenie 317 . Jeśli ktoś chciałby uporządkować dane indywidualne od najmniejszej do największej, może to spokojnie wykonać. Porządkowanie liczb nie wpływa na wartość średniej, także może zostać tak jak jest. A więc np. Estymacja odchylenie 318 .

Obliczamy średnią:

Estymacja odchylenie 319 Estymacja odchylenie 320

Dysponując wartością liczbową średniej możemy obliczyć wariancję Estymacja odchylenie 321 . Rozpisanie wzoru wykonujemy analogicznie jak w przypadku średniej. Na początek ogólnie:

Estymacja odchylenie 322

i dla Estymacja odchylenie 323 :

Estymacja odchylenie 324

Estymacja odchylenie 325

Możemy już podstawiać liczby za Estymacja odchylenie 326 , ale proponuję utworzyć tabelkę i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru jest dość długi i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na wariancję z danych indywidualnych, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Na początku od każdej wartości Estymacja odchylenie 327 odejmujemy średnią, a następnie wynik podnosimy do kwadratu. Sumujemy ostatnią kolumnę (przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 328 i Estymacja odchylenie 329 daje kompletny licznik wzoru na wariancję )

Estymacja odchylenie 330
Estymacja odchylenie 331
Estymacja odchylenie 332
Estymacja odchylenie 333
Estymacja odchylenie 334
Estymacja odchylenie 335
Estymacja odchylenie 336
Estymacja odchylenie 337
Estymacja odchylenie 338
Estymacja odchylenie 339
Estymacja odchylenie 340
Estymacja odchylenie 341
Estymacja odchylenie 342
Estymacja odchylenie 343
Estymacja odchylenie 344
Estymacja odchylenie 345
Estymacja odchylenie 346
Estymacja odchylenie 347
Estymacja odchylenie 348
Estymacja odchylenie 349
Estymacja odchylenie 350
Estymacja odchylenie 351
Estymacja odchylenie 352
Estymacja odchylenie 353
Estymacja odchylenie 354
Estymacja odchylenie 355
Estymacja odchylenie 356
Estymacja odchylenie 357
Estymacja odchylenie 358
Estymacja odchylenie 359
Estymacja odchylenie 360
Estymacja odchylenie 361
Estymacja odchylenie 362
Estymacja odchylenie 363
Estymacja odchylenie 364
Estymacja odchylenie 365
Estymacja odchylenie 366
Estymacja odchylenie 367
Estymacja odchylenie 368
Estymacja odchylenie 369
Estymacja odchylenie 370
Estymacja odchylenie 371
Estymacja odchylenie 372
Estymacja odchylenie 373
Estymacja odchylenie 374
Estymacja odchylenie 375 (suma)
Estymacja odchylenie 376

A więc Estymacja odchylenie 377

Wracamy do istoty zadania i wreszcie uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 378 :

Estymacja odchylenie 379

Estymacja odchylenie 380

Estymacja odchylenie 381

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka Estymacja odchylenie 382 (grecka litera czyt. chi ), zatem skorzystamy z tablic rozkładu chi-kwadrat (link). W tym przypadku będziemy odczytywać statystykę dwukrotnie, ponieważ w uzupełnionym wzorze występują dwa nieco różniące się symbole: Estymacja odchylenie 383 oraz Estymacja odchylenie 384 . Zapis Estymacja odchylenie 385 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 386 i 13 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 387

Z kolei zapis Estymacja odchylenie 388 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 389 i 13 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 390

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 391 oraz Estymacja odchylenie 392 :

Estymacja odchylenie 393

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 394

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 nieznane odchylenie standardowe pracochłonności produkcji wyrobu A dla ogółu pracowników zakładu K mieści się w przedziale od 5,01 do 11,14 min/sztukę.

E. Sojka - Statystyka w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy 2003,ISBN 83-89055-09-0, str. 170