NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Wylosowano 8 sklepów spożywczych zatrudniających po 4 sprzedawców i zanotowano ich dzienny utarg w tys. zł: 2,6; 3,7; 2,2; 3,0; 2,8; 3,5; 2,1; 4,0. Zbuduj przedział ufności dla odchylenia standardowego dziennego utargu sklepów spożywczych zatrudniających 4 sprzedawców. Przyjmij współczynnik ufności 0,90.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Zbuduj przedział ufności dla odchylenia standardowego dziennego utargu sklepów spożywczych zatrudniających 4 sprzedawców.

Występuje tu zwrot: zbuduj przedział ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej. Dodatkowo w kolejnym zdaniu Przyjmij współczynnik ufności 0,90. odnajdujemy słowo współczynnik ufności .

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Wylosowano 8 sklepów spożywczych zatrudniających po 4 sprzedawców i zanotowano ich dzienny utarg w tys. zł: 2,6; 3,7; 2,2; 3,0; 2,8; 3,5; 2,1; 4,0.

W tym momencie wiemy, że wylosowaliśmy próbę, a jej liczebność to Estymacja odchylenie 161 sklepów spożywczych i w związku z tym będziemy stosować oznaczenia parametrów dla próby, chyba że zostanie wyraźnie określone, że będą to parametry dla populacji. Podano również informacje o konkretnych wynikach z próby. Jeżeli dysponujemy wartościami wypisanymi po przecinku tzw. danymi indywidualnymi, to zawsze możemy policzyć średnią Estymacja odchylenie 162 , wariancję Estymacja odchylenie 163 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 164 (lub Estymacja odchylenie 165 , Estymacja odchylenie 166 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Zbuduj przedział ufności dla odchylenia standardowego dziennego utargu sklepów spożywczych zatrudniających 4 sprzedawców.

Z punktu widzenia przydatności danych do dalszych obliczeń nie odnajdujemy w tym zdaniu żadnych informacji. Ilość sprzedawców nie dotyczy bezpośrednio utargu.

Przyjmij współczynnik ufności 0,90.

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 167 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 168 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA sklepy spożywcze zatrudniające 4 sprzedawców
PRÓBA 8 wybranych sklepów
Estymacja odchylenie 169 Estymacja odchylenie 170 - dane indywidualne (można obliczyć średnią Estymacja odchylenie 171 , wariancję Estymacja odchylenie 172 , odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 173 )

Estymacja odchylenie 174 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 175

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w przedostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Zbuduj przedział ufności dla odchylenia standardowego dziennego utargu sklepów spożywczych zatrudniających 4 sprzedawców.

Zwrot odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 176 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 177 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 178 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 179 jest mniejsza od 30 Estymacja odchylenie 180 , zatem wybieramy model I . W danych nie ma Estymacja odchylenie 181 ani Estymacja odchylenie 182 , więc nie ma znaczenia, którą wersję wzoru wybierzemy, bo dysponując danymi można obliczyć oba parametry. Z reguły interesuje nas pierwsza wersja wzoru z wybranego modelu.

Estymacja odchylenie 183

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 184 konkretnymi danymi.

Jak widać brakuje tylko Estymacja odchylenie 185 , więc dopóki nie znajdziemy wartości tego parametru nie możemy obliczyć końcówek przedziału ufności dla odchylenia standardowego. Wyliczanie wariancji z próby jest zagadnieniem ze statystki opisowej.

Dysponujemy danymi indywidualnymi (wynikami wypisanymi po przecinku), jest ich niewiele i nie powtarzają się, zatem wariancję liczymy ze wzoru związanego z danymi indywidualnymi: Estymacja odchylenie 186 lub Estymacja odchylenie 187 Estymacja odchylenie 188 (obie wersje są równoważne, w praktyce pierwsza wersja jest częściej używana). Teraz okazuje się, że w formule pozwalającej wyznaczyć wariancję potrzebna jest wartość średnia Estymacja odchylenie 189 , więc to od niej należy zacząć obliczenia.

Wzór na średnią z danych indywidualnych wygląda następująco: Estymacja odchylenie 190 Estymacja odchylenie 191 . Oczywiście na chłopski rozum średnią można policzyć sumując wszystkie dane, a potem dzieląc przez ilość – jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, a podany wzór oznacza to samo. Jednak zdaję sobie sprawę, że widząc „hieroglify” tego typu wiele osób nie wie co robić, a tym bardziej jak je rozpisywać :). Mając to na uwadze postaram się przybliżyć kwestię podobnych oznaczeń rozpisując je na czynniki pierwsze.

Znak Estymacja odchylenie 192 to symbol sumy. Pod nim znajduje się zapis Estymacja odchylenie 193 , a nad nim Estymacja odchylenie 194 , Estymacja odchylenie 195 to wartości kolejnych obserwacji. Wszytko razem oznacza, że będziemy dodawać kolejne obserwacje oznaczone symbolem Estymacja odchylenie 196 , gdzie Estymacja odchylenie 197 będzie rosło od Estymacja odchylenie 198 aż do wartości Estymacja odchylenie 199 , a więc Estymacja odchylenie 200 :

Estymacja odchylenie 201

Tak więc średnia po rozpisaniu wygląda następująco:

Estymacja odchylenie 202 Estymacja odchylenie 203

Teraz przełożymy wszystko na dane z zadania. Liczebność próby wynosi Estymacja odchylenie 204 , a więc wzór na średnią możemy zapisać następująco:

Estymacja odchylenie 205 Estymacja odchylenie 206

Czym jest Estymacja odchylenie 207 ? Są to konkretne wyniki z próby, a więc Estymacja odchylenie 208 . Jeśli ktoś chciałby uporządkować dane indywidualne od najmniejszej do największej, może to spokojnie wykonać. Porządkowanie liczb nie wpływa na wartość średniej, także może zostać tak jak jest. A więc np. Estymacja odchylenie 209 .

Obliczamy średnią:

Estymacja odchylenie 210 Estymacja odchylenie 211

Dysponując wartością liczbową średniej możemy obliczyć wariancję Estymacja odchylenie 212 . Rozpisanie wzoru wykonujemy analogicznie jak w przypadku średniej. Na początek ogólnie:

Estymacja odchylenie 213

i dla Estymacja odchylenie 214 :

Estymacja odchylenie 215

Możemy już podstawiać liczby za Estymacja odchylenie 216 , ale proponuję utworzyć tabelkę i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru jest dość długi i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na wariancję z danych indywidualnych, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Na początku od każdej wartości Estymacja odchylenie 217 odejmujemy średnią, a następnie wynik podnosimy do kwadratu. Sumujemy ostatnią kolumnę (przecięcie wiersza z symbolem Estymacja odchylenie 218 i Estymacja odchylenie 219 daje kompletny licznik wzoru na wariancję )

Estymacja odchylenie 220
Estymacja odchylenie 221
Estymacja odchylenie 222
Estymacja odchylenie 223
Estymacja odchylenie 224
Estymacja odchylenie 225
Estymacja odchylenie 226
Estymacja odchylenie 227
Estymacja odchylenie 228
Estymacja odchylenie 229
Estymacja odchylenie 230
Estymacja odchylenie 231
Estymacja odchylenie 232
Estymacja odchylenie 233
Estymacja odchylenie 234
Estymacja odchylenie 235
Estymacja odchylenie 236
Estymacja odchylenie 237
Estymacja odchylenie 238
Estymacja odchylenie 239
Estymacja odchylenie 240
Estymacja odchylenie 241
Estymacja odchylenie 242
Estymacja odchylenie 243
Estymacja odchylenie 244
Estymacja odchylenie 245
Estymacja odchylenie 246
Estymacja odchylenie 247 (suma)
Estymacja odchylenie 248

A więc Estymacja odchylenie 249

Wracamy do istoty zadania i wreszcie uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 250 :

Estymacja odchylenie 251

Estymacja odchylenie 252

Estymacja odchylenie 253

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka Estymacja odchylenie 254 (grecka litera czyt. chi ), zatem skorzystamy z tablic rozkładu chi-kwadrat (link). W tym przypadku będziemy odczytywać statystykę dwukrotnie, ponieważ w uzupełnionym wzorze występują dwa nieco różniące się symbole: Estymacja odchylenie 255 oraz Estymacja odchylenie 256 . Zapis Estymacja odchylenie 257 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 258 i 7 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 259

Z kolei zapis Estymacja odchylenie 260 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 261 i 7 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 262

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 263 oraz Estymacja odchylenie 264 :

Estymacja odchylenie 265

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 266

E. Sojka - Statystyka w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy 2003,ISBN 83-89055-09-0, str. 170