NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Sporządzono zestawienie wyników finansowych pewnego kiosku w ciągu wybranych losowo 25 dni roboczych:

Zmienna
n ważnych
Średnia
Odchylenie standardowe
Obroty (w zł)
25
139
12

Z prawdopodobieństwem 90% należy oszacować odchylenie standardowe obrotów kiosku. Czy jest możliwa względna precyzja szacunku?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Z prawdopodobieństwem 90% należy oszacować odchylenie standardowe obrotów firmy.

Co prawda nie użyto bezpośrednio zwrotu przedział ufności, ale musimy oszacować odchylenie standardowe obrotów kiosku, więc wypadałoby podać przedział ufności, bo tzw. estymacja punktowa (tzn. konkretna liczba, a nie przedział) daje wynik o prawdopodobieństwie praktycznie równym zero. Dodatkowo występuje tu słowo: prawdopodobieństwo czyli współczynnik ufności i w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

Dopiero po wybraniu wzoru na przedział ufności zajmiemy się kwestią względnej precyzji szacunku.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Sporządzono zestawienie wyników finansowych pewnego kiosku w ciągu wybranych losowo 25 dni roboczych:

Zmienna
n ważnych
Średnia
Odchylenie standardowe
Obroty (w zł)
25
139
12

Od razu zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości dni spośród wszystkich dni roboczych. Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 119 . Dodatkowo w tabeli podano podstawowe parametry dla próby: średnią Estymacja odchylenie 120 i odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 121 (oczywiście użyto oznaczeń dla próby).

Z prawdopodobieństwem 90% należy oszacować odchylenie standardowe obrotów firmy.

Podano współczynnik ufności w procentach Estymacja odchylenie 122 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 123 .

Czy jest możliwa względna precyzja szacunku?

W tym zdaniu nie ma danych liczbowych, więc je pomijamy.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA dni robocze
PRÓBA 25 wybranych dni
Estymacja odchylenie 124

Estymacja odchylenie 125 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 126

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w przedostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Z prawdopodobieństwem 90% należy oszacować odchylenie standardowe obrotów firmy.

Zwrot odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 127 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 128 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 129 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 130 jest mniejsza od 30 Estymacja odchylenie 131 , zatem wybieramy model I . W danych występuje Estymacja odchylenie 132 , także interesuje nas pierwsza wersja wzoru z wybranego modelu.

Estymacja odchylenie 133

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 134 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 135

Estymacja odchylenie 136

Estymacja odchylenie 137

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka Estymacja odchylenie 138 (grecka litera czyt. chi ), zatem skorzystamy z tablic rozkładu chi-kwadrat (link). W tym przypadku będziemy odczytywać statystykę dwukrotnie, ponieważ w uzupełnionym wzorze występują dwa nieco różniące się symbole: Estymacja odchylenie 139 oraz Estymacja odchylenie 140 . Zapis Estymacja odchylenie 141 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 142 i 24 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 143

Z kolei zapis Estymacja odchylenie 144 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 145 i 24 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 146

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 147 oraz Estymacja odchylenie 148 :

Estymacja odchylenie 149

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 150

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,90 nieznane odchylenie standardowe obrotów kiosku mieści się w przedziale od 9,94 do 16,12 zł.

Określenie względnej precyzji szacunku nie jest możliwe, ponieważ przedział ufności dla parametru Estymacja odchylenie 151 opisany wzorem Estymacja odchylenie 152 nie jest zlokalizowany centralnie względem parametru Estymacja odchylenie 153 . Dla wyjaśnienia różnicy: przykładowo w estymacji średniej Estymacja odchylenie 154 niezależnie od wybranego wzoru mamy sytuację Estymacja odchylenie 155 , gdzie od wartości Estymacja odchylenie 156 dodajemy i odejmujemy tą samą wartość Estymacja odchylenie 157 , i dlatego tu Estymacja odchylenie 158 jest zlokalizowany centralnie, a więc względna precyzja szacunku jest możliwa. W formule Estymacja odchylenie 159 parametr Estymacja odchylenie 160 jest wpleciony pod pierwiastek i nie widać, aby odjęto albo dodano tę samą wartość.